Trian Joomla

bookresize

cur

coo

rankk

News & Events

กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 Tuesday, 04 April 2017 กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 More detail
ตำแหน่งทางวิชาการกุมภาพันธ์ 2560 ตำแหน่งทางวิชาการกุมภาพันธ์ 2560 Wednesday, 15 February 2017   รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่ว... More detail
ขอเชิญประชุม ขอเชิญประชุม "อธิการบดีพบคณาจารย์" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Tuesday, 20 December 2016 ขอเชิญประชุม "อธิการบดีพบคณาจารย์" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2559                                   &n... More detail
แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ_พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ_พฤศจิกายน 2558 Monday, 04 January 2016 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาส... More detail
แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ-กันยายน 2558 แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ-กันยายน 2558 Friday, 09 October 2015 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่อาจารย์ประจำที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ More detail
ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 
อาคาร 10 ชั้น 5  
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400    
Hotline : 0-2697- 6344, 6896 - 6899                                    
Fax : 0-2276-5160