กำหนดการปาฐกาพิเศษ หัวข้อ สภาพแวดล้อม ทิศทาง และนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาไทย

0007336 2

ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "สภาพแวดล้อม ทิศทาง และนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2