Trian Joomla

ประชาสัมพันธ์ข่าว

คู่มือการจัดประชุม คู่มือการจัดประชุม Thursday, 21 September 2017 คู่มือการจัดประชุม   การประชุมถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากเป็นเวทีในการระดมความคิดในการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย ... More detail
http://roomsys.utcc/ http://roomsys.utcc/ Thursday, 06 July 2017 ระบบจองห้องประชุม คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม More detail
ปฏิทินการประชุม ปฏิทินการประชุม Tuesday, 09 December 2014 ปฏิทินการประชุม ประจำปี 2561 More detail
แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ Friday, 21 February 2014 แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ   หนังสือภายใน 1 หนังสือภายนอก คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ แถลงการณ์ หนังสือรับรอง ข่าว หนังสือประทับตรา More detail
คู่มือต่างๆ คู่มือต่างๆ Friday, 01 November 2013  คู่มือการให้บริการ   More detail

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง