Trian Joomla

ประชาสัมพันธ์ข่าว

คู่มือการจัดประชุม คู่มือการจัดประชุม Thursday, 21 September 2017 คู่มือการจัดประชุม   การประชุมถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากเป็นเวทีในการระดมความคิดในการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย ... More detail
http://roomsys.utcc/ http://roomsys.utcc/ Thursday, 06 July 2017 ระบบจองห้องประชุม คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม More detail
ประกาศ สกอ. ประกาศ สกอ. Tuesday, 31 May 2016 ประกาศ สกอ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบัน More detail
ปฏิทินการประชุม ปฏิทินการประชุม Tuesday, 09 December 2014 ปฏิทินการประชุม ประจำปี 2559 More detail
แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ Friday, 21 February 2014 แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่างๆ   หนังสือภายใน 1 หนังสือภายนอก คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ แถลงการณ์ หนังสือรับรอง ข่าว หนังสือประทับตรา More detail

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง