ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนน วิภาวดี-รังสิต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400

โทรศัพท์ : 026976861-3
โทรสาร : 022771803

ศูนย์บริการวิชาการ : ascenter@utcc.ac.th
จิตต์ดิษฐภัสสร์ จินดาวานิชสกุล : cchiddittapas@hotmail.com
จตุพร ธนลาภสถาพร : cherry7960@hotmail.com
เบญจวรรณ มณีพันธุ์ : ben4213@hotmail.com

 
 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 www.utcc.ac.th/ascenter. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel.