ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ ศบว.1 คำขอบริการวิชาการ สำหรับการบริการวิชาการประเภทงานวิจัย, ที่ปรึกษา
แบบ ศบว.2 คำขอบริการวิชาการ สำหรับการบริการวิชาการประเภทงานฝึกอบรม/สัมมนา

ประกาศงานบริการวิชาการ เรื่องแนวทางปฎิบัติในการรับทำงานวิจัยให้แก่บุคคล/หน่วยงานภายนอกสถาบัน
ประกาศงานบริการวิชาการ เรื่องแนวทางปฎิบัติในการรับจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กรณีเก็บค่าธรรมเนียม

 

 
 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 www.utcc.ac.th/ascenter. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel.