ข่าว / กิจกรรม    ››   ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

 

นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) ในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 10 มอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ให้ นายตะวัน สงคะกุล นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า ที่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในชื่อโครงงาน “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อพัฒนาการบริหารสินค้าคงคลัง” ตลอด 4 เดือนที่ทำโครงงานดังกล่าว สรุปได้ว่าช่วยปิดจุดบกพร่องในกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน และลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทเกือบสองแสนบาท

โครงงานดังกล่าวมีพี่เลี้ยงในสถานประกอบการดูแล คือ นายนันทชัย วันมาลา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ผศ.ดร.สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

โดยมี
“ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้รับรางวัลแทน