ข่าว / กิจกรรม    ››   ข่าวสารและกิจกรรม

นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สนามบินดอนเมือง ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ม.หอการค้าไทย เข้านิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่มาฝึกงานสนามบิน กับบริษัทไทยแอร์เอเซีย จำกัด  ณ สนามบินดอนเมือง  ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แต่ผู้โดยสารลดลงมากจนสนามบินโล่งไปเยอะ ... นักศึกษาทุกคนน่ารักมาก มุ่งมั่นตั้งใจนิสัยดีเป็นที่รักของพี่ซุป ... พี่เลี้ยงทุกคนก็ดีใจหาย ขอปรบมือให้ไทยแอร์เอเชียครับ