Trian Joomla

งานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 26

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด จัดงานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับ ชม. กิจกรรม สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 3 - 4 ที่สนใจงาน Full Time, Part Time และฝึกงาน 


- เข้าสัมภาษณ์งานกับบริษัท 5 บริษัท ได้รับชม. กิจกรรม 3 ชม.
- เข้าสัมภาษณ์งานกับบริษัท 10 บริษัท ได้รับชม. กิจกรรม 6 ชม.