Trian Joomla

Thank You For Not Smoking(ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ)และบรรยายSmart Life Skills

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการเสวนาThank You For Not Smoking(ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ)และบรรยายSmart Life Skills พร้อมจัดบูธกิจกรรมดีๆด้านสุขภาพกายและใจ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา พิเศษ!!!สำหรับนักศึกษาที่เข้าฟังเสวนา(10.30 - 12.00น.)และเข้าร่วมกิจกรรมในบูธ(10.30 - 16.30น.)จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมระดับคณะด้วยนะค่ะ