Trian Joomla

UTCC-Smart Excellent Program

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ UTCC-Smart Excellent Program เรียนรู้เรื่อง คน งาน เพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จค่ะ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่หอประชุม


17475206 1299791580104032 1874595050 o