Trian Joomla

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 8.30 - 16.00 น.

ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี ( 6 ชม. กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย ไม่เข้าไม่จบนะค่ะ)

สำหรับนักศึกษารหัส 52,51,50,49,........

เปิดรับสมัครที่ห้องแนะแนว ตึก7 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้

คลิกที่นี่เพื่อ donwlond