ติดต่อนิติกร

Filter
Display # 
Name Position Phone
นายสุรเดช แสงเพ็ชร หัวหน้ากองนิติการ ๐๒-๖๙๗๖๐๘๐
นางสถิตาภรณ์ ฝั่งมงคลกิจ รักษาการหัวหน้าแผนกนิติการ ๐๒-๖๙๗๖๐๘๒
นางสาวกัญญาภัค ขาวพา รักษาการหัวหน้าแผนก Compliance ๐๒-๖๙๗๖๐๘๓
นางสาวปิยะลักษณ์ ใสเกื้อ นิติกร ๐๒-๖๙๗๖๐๘๓
นายพิรุณศักดิ์ คล้ายแสง นิติกร ๐๒-๖๙๗๖๐๘๒
นายทรงพล ท่าหิน นิติกร ๐๒-๖๙๗๖๐๘๓
นางสาววันโซเฟีย อายาริฮา ธุรการ ๐๒-๖๙๗๖๐๘๑

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑