โปรแกรมทางด้านการเงิน การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีฟังก์ชั่นการใช้งานและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถเข้าดูข้อมูลแบบเรียลไทม์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254, 02-697-6260 E-mail : [email protected]