เนื้อหา

ebook academic collection

 

E-Book Academic Collection

 

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 114,000  รายชื่อครอบคลุมสหสาขาวิชาการด้านศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การศึกษาศิลปะ  ภาษาวรรณคดีวิจารณ์ศิลปะการแสดงปรัชญาบทกวีสังคมศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

E-Book Academic Collection is a collection of online electronic books (ebook). UTCC Central library subscribe in Business , Economics , Linguistic , Performing arts , Philosophy , Social science , Technology and Engineering about 114,000 titles.

 

URL : E-Book Academic Collection