เนื้อหา

westlaw

Westlaw International

          ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และผู้สนใจเข้าใช้ ฐานข้อมูล Westlaw International ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย ข่าว คำพิพากษา ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งบทความวารสารทางด้านนิติศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหา  จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทางด้านกฏหมาย เช่น Swet & Maxwell,   ELLIS Publications, Thomson West, Lawbook Co and Carswellเป็นต้น


          Westlaw International is Thomson's powerful online research service, providing legal professionals with trusted legal, news and business information from around the world. Whether you need laws from another country or international information for your practice area, this is your resource for fast, efficient research.

  User Guide :  Westlaw International