เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์

wos pg hdr

 

 

ฐานข้อมูล Web of Science Core Collection คือฐานข้อมูลดัชนีผลงานวิชาการ (Bibliographic database)

1. ผลงานตีพิมพ์วารสาร (ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2560)
1.1 วิทยาศาสตร์ (1900-ปัจจุบัน)
1.2 สังคมศาสตร์ (1900-ปัจจุบัน)
1.3 ศิลปะและมนุษยศาสตร์ (1975-ปัจจุบัน)

2. ผลงานจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceeding) วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (1990-ปัจจุบัน) (ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2560)

3. ผลงานตีพิมพ์เป็นบทในหนังสือ (Book Chapter) วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2005-ปัจจุบัน)

โดยให้ข้อมูลชื่อหนังสือชุดและไม่ใช่หนังสือชุด ดัชนีการอ้างอิงบรรณานุกรม เนื้อหาและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้อง และบทคัดย่อ(ทดลองใช้ดัชนี Book Chapter ได้ถึง 5 พฤษภาคม 2560) รวบรวมดัชนีบทความและ Conferences มากกว่า 33,000 ชื่อเรื่อง และหนังสือมากกว่า 62,000 ชื่อเรื่อง 725,000 บท ทำให้นักวิจัยสามารถระบุและเข้าถึงข้อมูล บรรณานุกรม ดัชนีการอ้างอิง และบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการที่ต้องการ

ท่านสามารถเข้าใช้งานออนไลน์ได้ จากทุกที่ทั่วโลกเพียง Login ด้วย UTCC ID และ Password ของท่าน ผ่าน e-Research Service ของทางสำนักหอสมุดกลาง

 

เข้าใช้งาน : Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ภายใน 6253, 6260 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.