เนื้อหา

thumbnail image009

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับสิทธิการใช้งาน ฐานข้อมูล Business Source Ultimate ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561

Business Source Ultimate  เป็นฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี มีเนื้อหาวารสารวิชาการ, กรณีศึกษา, รายละเอียดอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์ SWOT, หนังสือ / ตำรา, บทความจากวารสารธุรกิจนิตยสารและสิ่งตีพิมพ์ทางการค้า, รายงานการวิจัยตลาด, ความเห็นต่อสินค้า, ข่าว, Country report, และ Videoclips บทสัมภาษณ์ผู้นำและนักวิเคราะห์ธุรกิจ จาก Associated Press เป็นต้น

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล Business Source Ultimate ได้ที่  CLICK

 

 

            เข้าใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561 , เข้าใช้งาน  CLICK

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6

โทร 02-697-6260 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.