เนื้อหา

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ Emerald Quiz Online 2018

ในปี 2018 นี้ทางสำนักพิมพ์ Emerald ได้จัดกิจกรรมร่วมตอบคำถามชิงรางวัล Apple Watch ให้กับสถาบันที่บอกรับฐานข้อมูลกับทางสำนักพิมพ์ Emerald ในระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสืบค้นฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Emerald

ร่วมตอบคำถามที่ได้ที่ www.bit.ly/EmeraldQuiz

 

Join “Emerald Quiz – the Year of the Dog” today and have a chance to win an Apple Watch

All staff and students are now invited to join an online quiz organized by Emerald. If you have FOUR quiz questions answered correctly before 30 June 2018, you will enter a lucky draw to win an Apple Watch. Winner of the quiz will be contacted directly by Emerald.

Click www.bit.ly/EmeraldQuiz  to find the details and to start the quiz right away!