เนื้อหา

ชื่อ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดกลาง ย้ายที่ทำการชั่วคราว จากอาคาร 6 และ อาคาร 11 ไปยังอาคาร 23 ชั้น 3
Book Sale
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ebook ฟรี Knowledge unlatched จาก Karger
เข้าใช้บริการห้องสมุดฟรี 5 สถาบัน ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กันยายน 2561
มกค. เปิดสถานที่ให้อ่านหนังสือ 24ชม. แล้ว ที่ IDE Learning Space
ตารางอบรมฐานข้อมูลออนไลน์
IDE Learning Space และ Library Book Pickup@one stop พร้อมให้บริการ ที่อาคาร1ชั้น1 เพียงสแกนบัตรนักศึกษาเท่านั้น
ปฏิทินโครงการ นักศึกษา มกค. ค้นคว้าฉับไว ด้วยไอที
สำนักหอสมุดกลาง ได้รับสิทธิการใช้งานหนังสือ eBooks ฉบับเต็ม (Fulltext) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา เข้าใช้ผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถเข้าใช้งานได้ด้วย Username และ Password
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเอกชนอีก 3 แห่ง (ม รังสิต, ม กรุงเทพ, ม ธุรกิจบัณฑิตย์)ให้บริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan)โดยสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุ
เวลาทำการ สำนักหอสมุดกลาง
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลทดลองใช้สาขานิติศาสตร์ LEGAL SOURCE ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
สำนักหอสมุดมกค. ได้รับความร่วมมือระหว่างหอสมุดมธ. และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง เพื่อให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด(Interlibrary Loan) โดยไม่เสียค่าใช้บริการ
เป็นแนะนำแหล่งข้อมูลด้าน Digital Economy
แนะนำเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง Guide to Library Web Site
แนะนำช่องทางสืบค้นวิทยานิพนธ์/IS มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเต็ม)
บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม อาคาร 23 ชั้น 3 ให้บริการพร้อม นวัตกรรมใหม่ write-n-wipe (New Library) Check out new group study rooms at Building 23 and reserve online at http://studyroom.utcc.ac.th
คู่มือการสร้าง eBook ด้วย iBooks Author (ข่าวประชาสัมพันธ์) How to Create an iBook with iBook Author.
คู่มือการใช้ห้องสมุด ผ่าน App iTunes U (ข่าวประชาสัมพันธ์) Check out UTCC Library Instructions on iTunesU Course.