Databases A-Z

4 2
   


สำนักหอสมุดกลางเปิดให้บริการห้องค้นคว้า เฉพาะอาคาร 24 ชั้น 5 จำนวน 6 ห้อง สามารถจองห้องผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://studyroom.utcc.ac.th

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
และ มีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือให้บริการที่ อาคาร 24 ชั้น 4 - 7

 

**หมายเหตุ อาคาร 23 ชั้น 3 งดให้บริการห้องค้นคว้าตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป