Databases A-Z

 B    C    D    E    F        H     I    J    N      R        T    W
 
 
 
logo
 
 
ระบบที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกันระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบกับเอกสารในฐานข้อมูลของระบบฯ โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกันและรายละเอียดอื่นๆ

อีเมล์ที่ใช้ต้อ
งเป็น account มหาวิทยาลัย *@utcc.ac.th เท่านั้น และไฟล์เอกสารต้
องเป็น Microsoft Word กับ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB
 
 
 
 
acm
 
 
 
               Includes bibliographic information, abstracts, reviews, and the full-text for articles published in ACM (Association for Computing Machinery) periodicals and proceedings. All publications cover topics in the computing field including computer science,computer technology,artificial intelligence, human-computer interaction, network technologies, business trends, computing standardization, the IT profession, 
programming languages, operating systems, distributed systems, data management,CAD, and systems security.
 
User's Guide : ACM Digital Library 
 
 
 
 
 ebsco
 
 
 
               A scholarly business database providing bibliographic and full text content. Business Source Complete provides full text journals in all disciplines of business,including marketing, management, MIS, POM, accounting, finance and economics.Additional full text, non-journal content includes financial data, books, monographs, major reference works, book digests, conference proceedings, case studies, investment research reports, industry reports, market research reports, country reports, company profiles, SWOT analyses and more. Business Source Complete contains indexing and abstracts for the most important scholarlybusiness journals back to 1886,searchable cited references for many journals, and detailed author profiles for the most-cited authors in the database.
 
User's Guide : Business Source Complete
ใช้ผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยฯ
 
ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6260, 02-697-6262
 

cambridge
 

Cambridge Books Online

           เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press โดยคณะนิติศาสตร์ ได้บอกรับผ่านสำนักหอสมุดกลาง  จำนวน 29 ชื่อเรื่อง ดังนี้

  1.  Accounting principles for lawyers
  2.  An introduction to European law
  3.  Australian intellectual property law
  4.  Competition policy and patent law under uncertainty: regulating innovation
  5.  
Conflicts in the knowledge society: thw contentious politics of intellectual property
  6.  Copyright and piracy: an interdisciplinary critique
 
7.  Cross-border megers in Europe
  8.  Dispute settlement at the WTO: the developing country experience
 9.   Driving innovation: Intellectual property strategies for a dynamic world
10.  Environmental protection, law and policy: text and materials
11.  Essential of EU law
12.  European union law: case and materials
13.  Exclusions from patentability: how for has the European 
14.  Foreign investment and the environment in international law
15. Future imperfect: technology and freedom in an uncertain world

16.  Global justice and international economic law: opportunities and prospects
17.  Governance of global financial markets: the law, the economics, the politics
18.  Green governance: ecological survival, human rights, and the law of the commons
19.   International courts and environmental protection
 20.  International tax as international law: an analysis of the international tax regime
 21.  International taxation of permanent establishments: principles and policy
 22.  International trade disputes and EU liability
 23. The ethos of Europe: values, law and justice in the EU
 24.  The European union after the treaty of lisbon
 25.  The external environmental policy of the European union: EU and internations law perspectives 
 26.  The WTO in the twenty-first century: dispute settlement, negotiations and regionalism in Asia 
 27.  WTO law and developing countries
 28. Xenotransplantation and risk: regulating a developing Biotechnology
 29. The WTO regime on government procurement: challenge and reform

        

               User's Guide  :  Cambridge Books Online

               URL :  http://ebooks.cambridge.org/  

 

 

ebsco

 
               Incorporates CommSearch (formerly produced by the National Communication Association) and Mass Media Articles Index (formerly produced by PennState) along with numerous other journals to create a research and reference resource in the communication and mass media fields. CMMC offers cover-to-cover (?core?) indexing and abstracts for over 300 journals, and selected (?priority?) 
coverage of 
over 100 more, for a combined coverage of over 400 titles. Furthermore, this database
 
               Includes full text for nearly 200 journals. Many major journals have indexing, abstracts,PDFs and searchable citations from their first issues to the present (dating as far backas 1915). CMMC contains a sophisticated controlled vocabulary and comprehensive reference browsing.
 
 
User's Guide : Communication & MassMedia Complete
 
ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6260,02-697-6262
 
 
 
scopus
 

Corpus

                Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business. 


User's Guide : Corpus

ใช้ผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6260, 02-697-6262

 
 
CAUL
 
 

Australian Theses

        Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

        URL : http://www.caul.edu.au/caul-programs/australasian-digital-theses/finding-theses
 
 
 
DART
 

DART-Europe e Theses Portal

        DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses

สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

  URL:  http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 
 
MITA
 

MIT Theses

               MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

URL :http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582

 
 
 
 ebsco

eBook Academic Collection

         เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน114,000 รายชื่อครอบคลุมสหสาขาวิชาสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการด้านศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การศึกษาศิลปะ ภาษาวรรณคดีวิจารณ์ศิลปะการแสดงปรัชญาบทกวีสังคมศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

            URL :   eBook Academic Collection

 
 
eBook Collection
 

eBook Collection

           eBook Collection: EBSCO’s extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated onEBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.

  Welcome to the eBooks Support Center.

  To learn more about eBooks select the device you use most often below:

 
 
ebsco
 
 
 
               Contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for more than 480 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of EconomicPerspectives. This database also contains many non-English full-text journals in economics & finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals. EconLit, the American Economic Association's electronic database, is the world's foremost source of references to economic literature. EconLit, adheres to the high quality standards long recognized by subscribers to the Journal of Economic Literature (JEL) and is a reliable source of citations and abstracts to economic research dating back to 1969. It provides links to full text articles in all fields of economics, including capital markets, country studies, econometrics, economic forecasting, environmental economics, government regulations, labor economics, monetary theory, urban economics and much more. EconLit, uses the JEL classification system and controlled vocabulary of keywords to index six types of records: journal articles, books, collective volume articles, dissertations, working papers, and full text book reviews from the Journal of Economic Literature.
 
User's Guide : EconLit with Full Text
 
ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6260,02-697-6262
 
 
 
Emerald
 
 
Emerald
 
               Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection. 
 
               Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
 
User's Guide : Emerald
 
 
 
Endnote
 
EndNote Web
(Citations, Bibliographies, References organizer)
 

             EndNote Web is a web-based bibliographix management tool that allows you to organize and store all your citations in one location, format references in an array of citation styles, and easily create footnotes and endnotes in your word processor.

  User's Guide :  EndNote Web

 

 

ebsco

 
               The Education Resources Information Center (ERIC), sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department of Education, produces a large international database of journal and non-journal education literature. The ERIC online system provides the public with a centralized ERIC Web site for searching the ERIC bibliographic database as well as for submitting materials so they can be considered for inclusion in the database. ERIC provides access to bibliographic records of journal and non-journal literature indexed from 1966 to the present. ERIC also contains a growing collection of full-text materials in Adobe PDF format including the legacy ERIC Digests.
 
User's Guide : ERIC
 
ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6260, 02-697-6262
 
 
 
European
 

European Views of the Americas: 1493 - 1750

          ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูลEuropean Views of the Americas: 1493 - 1750  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำนักพิมพ์EBSCO Publishing ร่วมมือกับห้องสมุดJohn Carter Brown Library แห่งมหาวิทยาลัยบราวน์จัดทำขึ้นเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของงานเขียนที่ตีพิมพ์ในยุโรปซึ่งสัมพันธ์กับอเมริกาในปี1493-1750 มากกว่า32,000 เรื่องครอบคลุมประวัติศาสตร์การค้นพบทวีปยุโรปเป็นต้น  European Vivews of the America: 1493 - 1750

         A bibliographic database is a valuable index for libraries, scholars and individuals interested in European works that relate to the Americas. European 
 Views of the Americas: 1493 - 1750 contains more than 32,000 entries and is a comprehensive guide to printed records about the Americas written in Europe before 1750. It covers 
the history of European exploration as well as portrayals of native American proples. A wide range of subject areas are covered; from natural disasters to disease outbreaks and slavery.

      ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และPassword ติดต่อที่02-697-6260, 02-697-6262

 

first Research

First Research

               The leading provider of industry intelligence tools include industry profiles over 600 industry segments, current information about target markets' challenges, opportunities, critical industry statistics, issues and news. 

User's Guide : First Research

 

gvrl

Gale Virtual Reference Library

         Gale Virtual Reference Library  is a collection of online reference books for multidisciplinary research. UTCC Central Library subscribe in Business,Management, Marketing about 30 titles.

         ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์Gale และสำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นElsevier, McGraw Hill, SAGE, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้นสำนักหอสมุดกลางบอกรับทางด้านบริหารธุรกิจ  การจัดการและการตลาดจำนวน30 ชื่อเรื่องดังนี้

  1.  Armstrongs Handbook of Management and Leadership: a Guide to Managing for Results, 2e
  2.  Armstrongs Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance Through Reward, 3e
  3.  Best Practice in Performance Coaching, A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations
  4.  Building the Value Machine: Transforming Your Business Through Collaborative Customer Partnerships
  5.  Creating Success Series: Dealing With Difficult People
  6.  Creating Success Series: Decision Making Problem Solving
  7.  Creating Success Series: Develop Your Assertiveness
  8.  Creating Success Series: Effective Financial Management
  9.  Creating Success Series: How to Motivate People
  10. Creating Success Series: How to Sell Yourself
  11. Creating Success Series: How to Understand Business Finance
  12. Creating Success Series: How to Write A Business Plan 3e.
  13. Creating Success Series: Improve Communication Skills
  14. Creating Success Series: Successful Time Management
  15. Effective Board: Building Individual and Board Success, 3e
  16. Emotionomics, Leveraging Emotions for Business Success, Rev. ed.
  17. Essential Business Finance, A Complete Guide to Starting, Expanding and Selling Your Business
  18. Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices
  19. How to Value & Sell Your Business, the Essential Guide to Preparing, Valuing and Selling a Company for Maximum Profit
  20. Leadership for Innovation, How to organize team creativity and harvest ideas
  21. Living the Brand, How to transform every member of your organization into a brand champion
  22. Logistics and Retail Management Emerging issues and new ...3e.
  23. Marketing Accountability: A New Metrics Model to Measure Marketing Effectiveness
  24. Mergers & Acquisitions, A Practical Guide for Private Companies and their UK and Overseas Advisers
  25. Motivate to Win: Learn How Motivate Yourself and Others to realy get results. 3e.
  26. Start Up & Run Your Own Business, the Essential Guide to Planning, Funding and Growing Your New Enterprise
  27. The Art of Creative Thinking, How to Be Innovative and Develop Great Ideas
  28. The Growing Business Handbook, Inspiration & Advice from Successful Entrepreneurs & Fast Growing UK Companies, 11ed
  29. The Handbook of Logistics and Distribution Management, 4e
  30. The Innovative Leader, How to inspire your team and drive creativity

ถ้าใช้ในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถเข้าได้เลยเข้าได้โดยตรงจาก
   
URL :
http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc

  สำหรับผู้ใช้บริการฐานข้อมูลGale Virtual Reference Libraryจากทางบ้าน

   URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc
   Password : pulc

   User's Guide  :  Gale Virtual Reference Library

  ใช้ผ่านUser NameและPasswordติดต่อที่02-697-6260, 02-697-6262

 

 

gmid

Passport

               Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.

Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

 

Grolier

Grolier Online

       published by Scholastic Library Publishing, Inc., a division of Scholastic Inc. Grolier is a set of seven different encyclopedias all in electronic format: Encyclopedia AmericaMultimedia EncyclopediaThe New Book of Knowledge, La Nueva Enciclopedia Cumbre, America the  BeautifulLands and Peoples,and The New Book of Popular Science. Grolier Online includes Grolier Online Passport, designed for older students and adults.

  User's Guide :Grolier Online

 

ebsco

Hospitality & Tourism Complete

          Hospitality & Tourism Complete  covers scholarly research and industry news  relating to all areas of hospitality and tourism. This collection contains more than  828,000 records, with coverage dating as far back as 1965. There is full text for more  than 480 publications,  including periodicals, company & country reports.

  User's Guide : Hospitality & Tourism Complete

  ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6260, 02-697-6262

 
 
inewlaw utcc
 
 
 
               เว็บไซต์ฐานข้อมูลข่าวกฏหมายและบทความวารสาร รายงานความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จากราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้อ่านทันต่อสถานการณ์ด้านกฎหมาย โดยจะสรุปกฎหมายเพื่อให้สามารถติดตามและเข้าใจได้โดยง่าย มีคำพิพากษาที่น่าสนใจ และปัญหากฎหมายด้านปฎิบัติรวมถึง การรวบรวมผู้มีคุณภาพทางกฎหมายทั้งด้านวิชาการและทางด้านวิชาชีพ ให้แสดงมุมมอง แง่คิด และประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ผู้ที่ติดตามสามารถนำไปเป็นประสบการณ์และสามารถนำไปปรับใช้หรือมีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิม
 
 
 
Internation
 

International Encyclopedia of Communication online

The electronic version of the print volumes ofThe International Encyclopedia of Communication. This comprehensive encyclopedia covers the following areas: communication theory and philosophy, interpersonal communication, journalism, intercultural and intergroup communication, media effects, strategic communication,public relations and advertising, communication and media law and policy, media systems in the world, and communication and technology.

User's Guide : International Encyclopedia of Communication online

 

iqNews

iQNewsClip 

               บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

User's Guide : iQNewsClip

ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6260 หรือ 02-697-6262

ใช้ผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6260, 02-697-6262

 

jcr

Journal Citation Reports  (Impact Factor Checker)

          Journal Citation Reports® is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:

         *  Most frequently cited journals in a field
         *  Highest impact journals in a field
         *  Largest journals in a field 

User's Guide :  Journal Citation Reports

 

journal

 
               เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆทั่วประเทศไทย ทั้งสิ้น 227 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและ วารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย
 
 
 
 
MITA
 

MIT These

               MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

URL : http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582

 

newcenter

NEWSCenter 

               บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ


User's Guide : NEWSCenter

ใช้ผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6260, 02-697-6262

 

 

ebsco

 
               This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of 75 business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. This database is updated on a daily basis.
 
ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6260, 02-697-6262
 
 
 
sciencedirect
 
                ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
 
 
UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
 
1. Business, Management and Accounting
 
2. Decision Sciences
 
3. Economics, Econometrics and Finance
 
4. Psychology
 
5. Social Sciences
 
User's Guide : ScienceDirect
 
 
 
 
scopus

scopus   (Abstract and Citation)

        Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature and quality web sources with smart tools to track, analyze and visualize research. It covers nearly 18,000 titles from more than 5,000 international publishers.

   User's Guide :  Scopus

 

springer

 
               เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
               Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.
 
 
 
thaiLTS
 
ThaiLIS Digital Collections

               ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

User's Guide : ThaiLIS Digital Collections

 

web of science

Web of Science

The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over
120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching,  Citation Maps, and the Analyze Tool.

 User's Guide :  Web of Science

 

westlaw

 
               ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และผู้สนใจเข้าใช้ ฐานข้อมูล Westlaw International  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย ข่าว คำพิพากษา ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทความวารสารทางด้านนิติศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหา จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทางด้านกฏหมาย เช่น Swet & Maxwell, ELLIS Publications, Thomson West, Lawbook Co and Carswellเป็นต้น
 
               Westlaw International is Thomson's powerful online research service, providing legal professionals with trusted legal, news and business information from around the world. Whether you need laws from another country or international information for your practice area, this is your resource for fast, efficient research.
 
user guide : Westlaw International
 
 
 
wiley
 
 
               Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
 
 
User's Guide : Wiley Online Library