B   C    D    E    F        H     I    J   L   N   P    R        T    W

 

 

ebook academic collection ebook collection econlit emerald endnote s eric european views

E-Book Academic Collection

         เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน114,000 รายชื่อครอบคลุมสหสาขาวิชาสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการด้านศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การศึกษาศิลปะ ภาษาวรรณคดีวิจารณ์ศิลปะการแสดงปรัชญาบทกวีสังคมศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

            URL :   e-Book Academic Collection

 

E-Book Collection

           E-Book Collection: EBSCO’s extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated onEBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.

  Welcome to the eBooks Support Center.

  To learn more about eBooks select the device you use most often below:

 

 

EBSCO Open Dissertations

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฟรีที่สามารถเข้าถึง ETDs ได้มากกว่า 800,000 รายการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง EBSCO และ BiblioLabs และผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกับทาง EBSCO Open Dissertations เพื่อเพิ่มวิทยานิพนธ์ของคุณลงในฐานข้อมูลและเข้าร่วมกับอีก 26 วิทยาลัยจากทั่วโลกที่ได้เพิ่ม ETD ไว้แล้ว นอกจากนั้นยังเปิดให้นักวิจัยจากทั่วโลกเข้าถึง ETDs ของคุณได้อย่างอิสระ และยังเพิ่มการเข้าใช้ข้อมูลของสถาบันคุณอีกด้วย

 

 

EconLit with Full Text

               Contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for more than 700 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of EconomicPerspectives. This database also contains many non-English full-text journals in economics & finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals. EconLit, the American Economic Association's electronic database, is the world's foremost source of references to economic literature. EconLit, adheres to the high quality standards long recognized by subscribers to the Journal of Economic Literature (JEL) and is a reliable source of citations and abstracts to economic research dating back to 1969. It provides links to full text articles in all fields of economics, including capital markets, country studies, econometrics, economic forecasting, environmental economics, government regulations, labor economics, monetary theory, urban economics and much more. EconLit, uses the JEL classification system and controlled vocabulary of keywords to index six types of records: journal articles, books, collective volume articles, dissertations, working papers, and full text book reviews from the Journal of Economic Literature.

User's Guide : EconLit with Full Text
 

       เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างปรเทศ ตั้แต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด้านการศึกษา งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกมากมายครอบคลุมตั้งแต่ปี 1880 - ปัจจุบัน โดยมี

       -  วารสารเนื้อหาฉบับเต็มมากกว่า 2,000 ชื่อเรื่อง

       -  ดัชนีและบทคัดย่อกว่า 3,600 ชื่อเรื่อง

       -  เอกสารและหนังสือมากกว่า 530 ชื่อเรื่อง

       -  เอกสารการประชุมทางด้านการศึกษาฉบับเต็มมากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง

       -  อ้างอิงเกือบ 4 ล้านบทความ รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ

 

 
 
 
               Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection. 
 
               Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
 
User's Guide : Emerald
 
 
 
 
EndNote Web
(Citations, Bibliographies, References organizer)
 

             EndNote Web is a web-based bibliographix management tool that allows you to organize and store all your citations in one location, format references in an array of citation styles, and easily create footnotes and endnotes in your word processor.

 

 

 
               The Education Resources Information Center (ERIC), sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department of Education, produces a large international database of journal and non-journal education literature. The ERIC online system provides the public with a centralized ERIC Web site for searching the ERIC bibliographic database as well as for submitting materials so they can be considered for inclusion in the database. ERIC provides access to bibliographic records of journal and non-journal literature indexed from 1966 to the present. ERIC also contains a growing collection of full-text materials in Adobe PDF format including the legacy ERIC Digests.
 
User's Guide : ERIC
 
 

European Views of the Americas: 1493 - 1750

          ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูลEuropean Views of the Americas: 1493 - 1750  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำนักพิมพ์EBSCO Publishing ร่วมมือกับห้องสมุดJohn Carter Brown Library แห่งมหาวิทยาลัยบราวน์จัดทำขึ้นเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของงานเขียนที่ตีพิมพ์ในยุโรปซึ่งสัมพันธ์กับอเมริกาในปี1493-1750 มากกว่า32,000 เรื่องครอบคลุมประวัติศาสตร์การค้นพบทวีปยุโรปเป็นต้น  European Vivews of the America: 1493 - 1750

         A bibliographic database is a valuable index for libraries, scholars and individuals interested in European works that relate to the Americas. European 
 Views of the Americas: 1493 - 1750 contains more than 32,000 entries and is a comprehensive guide to printed records about the Americas written in Europe before 1750. It covers 
the history of European exploration as well as portrayals of native American proples. A wide range of subject areas are covered; from natural disasters to disease outbreaks and slavery.