Faculty

Subject AREA
 

2

 

 

College of Entrepreneurship

Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

business source


URL : Business Source Complete
           A scholarly business database providing bibliographic and full text content. Business Source Complete provides full text journals in all disciplines of business,including marketing, management, MIS, POM, accounting, finance and economics.Additional full text, non-journal content includes financial data, books, monographs,major reference works, book digests, conference proceedings, case studies, investment research reports, industry reports, market research reports, country reports, company profiles, SWOT analyses and more. Business Source Complete contains indexing and abstracts for the most important scholarlybusiness journals back to 1886,searchable cited references for many journals, and detailed author profiles for the most-cited authors in the database.
           User's Guide : Business Source Complete

 

corpus

URL :
  Corpus
          Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.
          User's Guide : Corpus

 

Council of Australian

URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe


URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace

URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

 

 

Eikon & Datastream
URL : Eikon & Datastream
          Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.
          ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน (ใช้บริการได้ที่ อาคาร 24 ชั้น 5)

 

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

 

 

Entrepreneurial

URL : Entrepreneurial Studies Source

           ฐานข้อมูลสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก ให้บทความฉบับเต็มของวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษา และข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (Peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ VatorTV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก) ทดลองวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

EPrints


URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

Gale


URL :  Gale Virtual Reference Library
          Gale Virtual Reference Library is a collection of online reference books for multidisciplinary research. UTCC Central Library subscribe in Business,Management, Marketing about 30 titles.
          ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์Gale และสำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นElsevier, McGraw Hill, SAGE, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้นสำนักหอสมุดกลางบอกรับทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาดจำนวน30 ชื่อเรื่องดังนี้
          1. Armstrongs Handbook of Management and Leadership: a Guide to Managing for Results, 2e
          2. Armstrongs Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance Through Reward, 3e
          3. Best Practice in Performance Coaching, A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations
          4. Building the Value Machine: Transforming Your Business Through Collaborative Customer Partnerships
          5. Creating Success Series: Dealing With Difficult People
          6. Creating Success Series: Decision Making Problem Solving
          7. Creating Success Series: Develop Your Assertiveness
          8. Creating Success Series: Effective Financial Management
          9. Creating Success Series: How to Motivate People
          10. Creating Success Series: How to Sell Yourself
          11. Creating Success Series: How to Understand Business Finance
          12. Creating Success Series: How to Write A Business Plan 3e.
          13. Creating Success Series: Improve Communication Skills
          14. Creating Success Series: Successful Time Management
          15. Effective Board: Building Individual and Board Success, 3e
          16. Emotionomics, Leveraging Emotions for Business Success, Rev. ed.
          17. Essential Business Finance, A Complete Guide to Starting, Expanding and Selling Your Business
          18. Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices
          19. How to Value & Sell Your Business, the Essential Guide to Preparing, Valuing and Selling a Company for Maximum Profit
          20. Leadership for Innovation, How to organize team creativity and harvest ideas
          21. Living the Brand, How to transform every member of your organization into a brand champion
          22. Logistics and Retail Management Emerging issues and new ...3e.
          23. Marketing Accountability: A New Metrics Model to Measure Marketing Effectiveness
          24. Mergers & Acquisitions, A Practical Guide for Private Companies and their UK and Overseas Advisers
          25. Motivate to Win: Learn How Motivate Yourself and Others to realy get results. 3e.
          26. Start Up & Run Your Own Business, the Essential Guide to Planning, Funding and Growing Your New Enterprise
          27. The Art of Creative Thinking, How to Be Innovative and Develop Great Ideas
          28. The Growing Business Handbook, Inspiration & Advice from Successful Entrepreneurs & Fast Growing UK Companies, 11ed
          29. The Handbook of Logistics and Distribution Management, 4e
          30. The Innovative Leader, How to inspire your team and drive creativity

          ถ้าใช้ในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถเข้าได้เลยเข้าได้โดยตรงจาก
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc

          สำหรับผู้ใช้บริการฐานข้อมูลGale Virtual Reference Libraryจากทางบ้าน
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc
          Password :  pulc
          User's Guide : Gale Virtual Reference Library

 

Hospitality

URL :  Hospitality & Tourism Complete
          Hospitality & Tourism Complete covers scholarly research and industry news relating to all areas of hospitality and tourism. This collection contains more than 828,000 records, with coverage dating as far back as 1965. There is full text for more than 480 publications, including periodicals, company & country reports.
          User's Guide :  Hospitality & Tourism Complete

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
          User's Guide : iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports

URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

 

maruey
URL :  maruey.2ebook.com
          (ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)   ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

NEWSCenter 

URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide : NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Passport


URL :  Passport GMID
          Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.
          Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

 

ProQuest Dissertations


URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Regional Business


URL :  Regional Business News
          This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of 75 business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. This database is updated on a daily basis.

 

ScienceDirect

URL :  ScienceDirect
          ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
          UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
          1. Business, Management and Accounting
          2. Decision Sciences
          3. Economics, Econometrics and Finance
          4. Psychology
          5. Social Sciences
         User's Guide : ScienceDirect

 

Set smart


URL :  Set smart

          ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

 

SpringerLink


URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS


URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science


URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

 

Wiley Online Library 


URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library

arrows


International College

Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

business source


URL : Business Source Complete
           A scholarly business database providing bibliographic and full text content. Business Source Complete provides full text journals in all disciplines of business,including marketing, management, MIS, POM, accounting, finance and economics.Additional full text, non-journal content includes financial data, books, monographs,major reference works, book digests, conference proceedings, case studies, investment research reports, industry reports, market research reports, country reports, company profiles, SWOT analyses and more. Business Source Complete contains indexing and abstracts for the most important scholarlybusiness journals back to 1886,searchable cited references for many journals, and detailed author profiles for the most-cited authors in the database.
           User's Guide : Business Source Complete

 

corpus


URL :
  Corpus
          Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.
          User's Guide : Corpus

 

Council of Australian

URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe


URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace


URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

 

EconLit with Full Text


URL : 
 EconLit with Full Text
          Contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for more than 700 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of EconomicPerspectives. This database also contains many non-English full-text journals in economics & finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals. EconLit, the American Economic Association's electronic database, is the world's foremost source of references to economic literature. EconLit, adheres to the high quality standards long recognized by subscribers to the Journal of Economic Literature (JEL) and is a reliable source of citations and abstracts to economic research dating back to 1969. It provides links to full text articles in all fields of economics, including capital markets, country studies, econometrics, economic forecasting, environmental economics, government regulations, labor economics, monetary theory, urban economics and much more. EconLit, uses the JEL classification system and controlled vocabulary of keywords to index six types of records: journal articles, books, collective volume articles, dissertations, working papers, and full text book reviews from the Journal of Economic Literature.
          User's Guide : EconLit with Full Text
          ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6254, 02-697-6260

 

Eikon & Datastream

URL : Eikon & Datastream
          Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.
          ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน (ใช้บริการได้ที่ อาคาร 24 ชั้น 5)

 

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

 

 

Entrepreneurial

URL :  Entrepreneurial Studies Source

           ฐานข้อมูลสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก ให้บทความฉบับเต็มของวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษา และข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (Peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ VatorTV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก) ทดลองวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

EPrints


URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

Gale

URL :  Gale Virtual Reference Library
          Gale Virtual Reference Library is a collection of online reference books for multidisciplinary research. UTCC Central Library subscribe in Business,Management, Marketing about 30 titles.
          ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์Gale และสำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นElsevier, McGraw Hill, SAGE, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้นสำนักหอสมุดกลางบอกรับทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาดจำนวน30 ชื่อเรื่องดังนี้
          1. Armstrongs Handbook of Management and Leadership: a Guide to Managing for Results, 2e
          2. Armstrongs Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance Through Reward, 3e
          3. Best Practice in Performance Coaching, A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations
          4. Building the Value Machine: Transforming Your Business Through Collaborative Customer Partnerships
          5. Creating Success Series: Dealing With Difficult People
          6. Creating Success Series: Decision Making Problem Solving
          7. Creating Success Series: Develop Your Assertiveness
          8. Creating Success Series: Effective Financial Management
          9. Creating Success Series: How to Motivate People
          10. Creating Success Series: How to Sell Yourself
          11. Creating Success Series: How to Understand Business Finance
          12. Creating Success Series: How to Write A Business Plan 3e.
          13. Creating Success Series: Improve Communication Skills
          14. Creating Success Series: Successful Time Management
          15. Effective Board: Building Individual and Board Success, 3e
          16. Emotionomics, Leveraging Emotions for Business Success, Rev. ed.
          17. Essential Business Finance, A Complete Guide to Starting, Expanding and Selling Your Business
          18. Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices
          19. How to Value & Sell Your Business, the Essential Guide to Preparing, Valuing and Selling a Company for Maximum Profit
          20. Leadership for Innovation, How to organize team creativity and harvest ideas
          21. Living the Brand, How to transform every member of your organization into a brand champion
          22. Logistics and Retail Management Emerging issues and new ...3e.
          23. Marketing Accountability: A New Metrics Model to Measure Marketing Effectiveness
          24. Mergers & Acquisitions, A Practical Guide for Private Companies and their UK and Overseas Advisers
          25. Motivate to Win: Learn How Motivate Yourself and Others to realy get results. 3e.
          26. Start Up & Run Your Own Business, the Essential Guide to Planning, Funding and Growing Your New Enterprise
          27. The Art of Creative Thinking, How to Be Innovative and Develop Great Ideas
          28. The Growing Business Handbook, Inspiration & Advice from Successful Entrepreneurs & Fast Growing UK Companies, 11ed
          29. The Handbook of Logistics and Distribution Management, 4e
          30. The Innovative Leader, How to inspire your team and drive creativity

          ถ้าใช้ในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถเข้าได้เลยเข้าได้โดยตรงจาก
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc

          สำหรับผู้ใช้บริการฐานข้อมูลGale Virtual Reference Libraryจากทางบ้าน
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc
          Password :  pulc
          User's Guide : Gale Virtual Reference Library

 

Hospitality

URL :  Hospitality & Tourism Complete
          Hospitality & Tourism Complete covers scholarly research and industry news relating to all areas of hospitality and tourism. This collection contains more than 828,000 records, with coverage dating as far back as 1965. There is full text for more than 480 publications, including periodicals, company & country reports.
          User's Guide :  Hospitality & Tourism Complete

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
          User's Guide :  iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports


URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field

          User's Guide :  Journal Citation Reports

 

maruey

URL :  maruey.2ebook.com
          (ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)   ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

NEWSCenter 
URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide :  NEWSCenter

          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 


Passport


URL :  Passport GMID
          Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.
          Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

 

ProQuest Dissertations


URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Regional Business

URL :  Regional Business News
          This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of 75 business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. This database is updated on a daily basis.

 

ScienceDirect

URL :  ScienceDirect
          ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
          UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
          1. Business, Management and Accounting
          2. Decision Sciences
          3. Economics, Econometrics and Finance
          4. Psychology
          5. Social Sciences
         User's Guide : ScienceDirect

 

Set smart


URL :  Set smart

          ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

 

SpringerLink


URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS


URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science


URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

 

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library

arrows 

School of Accountancy

Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

business source

URL : Business Source Complete
           A scholarly business database providing bibliographic and full text content. Business Source Complete provides full text journals in all disciplines of business,including marketing, management, MIS, POM, accounting, finance and economics.Additional full text, non-journal content includes financial data, books, monographs,major reference works, book digests, conference proceedings, case studies, investment research reports, industry reports, market research reports, country reports, company profiles, SWOT analyses and more. Business Source Complete contains indexing and abstracts for the most important scholarlybusiness journals back to 1886,searchable cited references for many journals, and detailed author profiles for the most-cited authors in the database.
           User's Guide : Business Source Complete

 

corpus

URL :
  Corpus
          Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.
          User's Guide : Corpus

 

Council of Australian

URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe

URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace


URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

 

 

Eikon & Datastream
URL : Eikon & Datastream
          Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.
          ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน (ใช้บริการได้ที่ อาคาร 24 ชั้น 5)

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

EPrints

URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

Gale

URL :  Gale Virtual Reference Library
          Gale Virtual Reference Library is a collection of online reference books for multidisciplinary research. UTCC Central Library subscribe in Business,Management, Marketing about 30 titles.
          ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์Gale และสำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นElsevier, McGraw Hill, SAGE, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้นสำนักหอสมุดกลางบอกรับทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาดจำนวน30 ชื่อเรื่องดังนี้
          1. Armstrongs Handbook of Management and Leadership: a Guide to Managing for Results, 2e
          2. Armstrongs Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance Through Reward, 3e
          3. Best Practice in Performance Coaching, A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations
          4. Building the Value Machine: Transforming Your Business Through Collaborative Customer Partnerships
          5. Creating Success Series: Dealing With Difficult People
          6. Creating Success Series: Decision Making Problem Solving
          7. Creating Success Series: Develop Your Assertiveness
          8. Creating Success Series: Effective Financial Management
          9. Creating Success Series: How to Motivate People
          10. Creating Success Series: How to Sell Yourself
          11. Creating Success Series: How to Understand Business Finance
          12. Creating Success Series: How to Write A Business Plan 3e.
          13. Creating Success Series: Improve Communication Skills
          14. Creating Success Series: Successful Time Management
          15. Effective Board: Building Individual and Board Success, 3e
          16. Emotionomics, Leveraging Emotions for Business Success, Rev. ed.
          17. Essential Business Finance, A Complete Guide to Starting, Expanding and Selling Your Business
          18. Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices
          19. How to Value & Sell Your Business, the Essential Guide to Preparing, Valuing and Selling a Company for Maximum Profit
          20. Leadership for Innovation, How to organize team creativity and harvest ideas
          21. Living the Brand, How to transform every member of your organization into a brand champion
          22. Logistics and Retail Management Emerging issues and new ...3e.
          23. Marketing Accountability: A New Metrics Model to Measure Marketing Effectiveness
          24. Mergers & Acquisitions, A Practical Guide for Private Companies and their UK and Overseas Advisers
          25. Motivate to Win: Learn How Motivate Yourself and Others to realy get results. 3e.
          26. Start Up & Run Your Own Business, the Essential Guide to Planning, Funding and Growing Your New Enterprise
          27. The Art of Creative Thinking, How to Be Innovative and Develop Great Ideas
          28. The Growing Business Handbook, Inspiration & Advice from Successful Entrepreneurs & Fast Growing UK Companies, 11ed
          29. The Handbook of Logistics and Distribution Management, 4e
          30. The Innovative Leader, How to inspire your team and drive creativity

          ถ้าใช้ในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถเข้าได้เลยเข้าได้โดยตรงจาก
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc

          สำหรับผู้ใช้บริการฐานข้อมูลGale Virtual Reference Libraryจากทางบ้าน
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc
          Password :  pulc
          User's Guide : Gale Virtual Reference Library

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

          User's Guide : iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports

URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

 

maruey

URL :  maruey.2ebook.com
          (ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)   ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

NEWSCenter 

URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide :  NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Passport

URL :  Passport GMID
          Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.
          Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

 

ProQuest Dissertations


URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ScienceDirect

URL :  ScienceDirect
          ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
          UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
          1. Business, Management and Accounting
          2. Decision Sciences
          3. Economics, Econometrics and Finance
          4. Psychology
          5. Social Sciences
         User's Guide : ScienceDirect

 

Set smart

URL :  Set smart

          ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

 

SpringerLink

URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS


URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science

URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library

arrows

 

School of Business

Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

business source

URL : Business Source Complete
           A scholarly business database providing bibliographic and full text content. Business Source Complete provides full text journals in all disciplines of business,including marketing, management, MIS, POM, accounting, finance and economics.Additional full text, non-journal content includes financial data, books, monographs,major reference works, book digests, conference proceedings, case studies, investment research reports, industry reports, market research reports, country reports, company profiles, SWOT analyses and more. Business Source Complete contains indexing and abstracts for the most important scholarlybusiness journals back to 1886,searchable cited references for many journals, and detailed author profiles for the most-cited authors in the database.
           User's Guide : Business Source Complete

 

corpus


URL :
  Corpus
          Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.
          User's Guide : Corpus

 

Council of Australian

URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe


URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace


URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

 

Eikon & Datastream
URL : Eikon & Datastream
          Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.
          ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน (ใช้บริการได้ที่ อาคาร 24 ชั้น 5)

 

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

 

Entrepreneurial

URL :  Entrepreneurial Studies Source

           ฐานข้อมูลสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก ให้บทความฉบับเต็มของวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษา และข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (Peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ VatorTV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก) ทดลองวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

EPrints

URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

Gale

URL :  Gale Virtual Reference Library
          Gale Virtual Reference Library is a collection of online reference books for multidisciplinary research. UTCC Central Library subscribe in Business,Management, Marketing about 30 titles.
          ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์Gale และสำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นElsevier, McGraw Hill, SAGE, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้นสำนักหอสมุดกลางบอกรับทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาดจำนวน30 ชื่อเรื่องดังนี้
          1. Armstrongs Handbook of Management and Leadership: a Guide to Managing for Results, 2e
          2. Armstrongs Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance Through Reward, 3e
          3. Best Practice in Performance Coaching, A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations
          4. Building the Value Machine: Transforming Your Business Through Collaborative Customer Partnerships
          5. Creating Success Series: Dealing With Difficult People
          6. Creating Success Series: Decision Making Problem Solving
          7. Creating Success Series: Develop Your Assertiveness
          8. Creating Success Series: Effective Financial Management
          9. Creating Success Series: How to Motivate People
          10. Creating Success Series: How to Sell Yourself
          11. Creating Success Series: How to Understand Business Finance
          12. Creating Success Series: How to Write A Business Plan 3e.
          13. Creating Success Series: Improve Communication Skills
          14. Creating Success Series: Successful Time Management
          15. Effective Board: Building Individual and Board Success, 3e
          16. Emotionomics, Leveraging Emotions for Business Success, Rev. ed.
          17. Essential Business Finance, A Complete Guide to Starting, Expanding and Selling Your Business
          18. Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices
          19. How to Value & Sell Your Business, the Essential Guide to Preparing, Valuing and Selling a Company for Maximum Profit
          20. Leadership for Innovation, How to organize team creativity and harvest ideas
          21. Living the Brand, How to transform every member of your organization into a brand champion
          22. Logistics and Retail Management Emerging issues and new ...3e.
          23. Marketing Accountability: A New Metrics Model to Measure Marketing Effectiveness
          24. Mergers & Acquisitions, A Practical Guide for Private Companies and their UK and Overseas Advisers
          25. Motivate to Win: Learn How Motivate Yourself and Others to realy get results. 3e.
          26. Start Up & Run Your Own Business, the Essential Guide to Planning, Funding and Growing Your New Enterprise
          27. The Art of Creative Thinking, How to Be Innovative and Develop Great Ideas
          28. The Growing Business Handbook, Inspiration & Advice from Successful Entrepreneurs & Fast Growing UK Companies, 11ed
          29. The Handbook of Logistics and Distribution Management, 4e
          30. The Innovative Leader, How to inspire your team and drive creativity

          ถ้าใช้ในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถเข้าได้เลยเข้าได้โดยตรงจาก
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc

          สำหรับผู้ใช้บริการฐานข้อมูลGale Virtual Reference Libraryจากทางบ้าน
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc
          Password :  pulc
          User's Guide : Gale Virtual Reference Library

 

Hospitality

URL :  Hospitality & Tourism Complete
          Hospitality & Tourism Complete covers scholarly research and industry news relating to all areas of hospitality and tourism. This collection contains more than 828,000 records, with coverage dating as far back as 1965. There is full text for more than 480 publications, including periodicals, company & country reports.

          User's Guide :  Hospitality & Tourism Complete

 

iQNewsClip
URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

          User's Guide :  iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports

URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

 

maruey

URL :  maruey.2ebook.com
          (ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)   ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

NEWSCenter 
URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide : NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Passport

URL :  Passport GMID
          Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.
          Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

 

lProQuest Dissertations

URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Regional Business

URL :  Regional Business News
          This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of 75 business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. This database is updated on a daily basis.

 

ScienceDirect

URL :  ScienceDirect
          ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
          UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
          1. Business, Management and Accounting
          2. Decision Sciences
          3. Economics, Econometrics and Finance
          4. Psychology
          5. Social Sciences
         User's Guide : ScienceDirect

 

Set smart

URL :  Set smart

          ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

 

SpringerLink

URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS

URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science

URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

 

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library

arrows

 

SCHOOL OF COMMUNICATION ARTS
Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Communication

URL : Communication & MassMedia Complete
          Incorporates CommSearch (formerly produced by the National Communication Association) and Mass Media Articles Index (formerly produced by PennState) along with numerous other journals to create a research and reference resource in the communication and mass media fields. CMMC offers cover-to-cover (?core?) indexing and abstracts for over 300 journals, and selected (?priority?) coverage of over 100 more, for a combined coverage of over 400 titles. Furthermore, this database includes full text for nearly 200 journals. Many major journals have indexing, abstracts,PDFs and searchable citations from their first issues to the present (dating as far back as 1915). CMMC contains a sophisticated controlled vocabulary and comprehensive reference browsing.

          User's Guide : Communication & MassMedia Complete
          ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6254, 02-697-6260

 

Council of Australian

URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe


URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace


URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

EPrints


URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

International Encyclopedia

URL :  International Encyclopedia of Communication online
          The electronic version of the print volumes ofThe International Encyclopedia of Communication. This comprehensive encyclopedia covers the following areas: communication theory and philosophy, interpersonal communication, journalism, intercultural and intergroup communication, media effects, strategic communication,public relations and advertising, communication and media law and policy, media systems in the world, and communication and technology.
          User's Guide :  International Encyclopedia of Communication online

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

          User's Guide :  iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports


URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

NEWSCenter 

URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ

           User's Guide :  NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

ProQuest Dissertations


URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

SpringerLink


URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS


URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science

URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

 

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library

 

arrows

 

School of Economics

Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Council of Australian

URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

DART Europe

URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace

URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

 

EconLit with Full Text


URL : 
 EconLit with Full Text
          Contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for more than 700 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of EconomicPerspectives. This database also contains many non-English full-text journals in economics & finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals. EconLit, the American Economic Association's electronic database, is the world's foremost source of references to economic literature. EconLit, adheres to the high quality standards long recognized by subscribers to the Journal of Economic Literature (JEL) and is a reliable source of citations and abstracts to economic research dating back to 1969. It provides links to full text articles in all fields of economics, including capital markets, country studies, econometrics, economic forecasting, environmental economics, government regulations, labor economics, monetary theory, urban economics and much more. EconLit, uses the JEL classification system and controlled vocabulary of keywords to index six types of records: journal articles, books, collective volume articles, dissertations, working papers, and full text book reviews from the Journal of Economic Literature.

          User's Guide : EconLit with Full Text
          ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6254, 02-697-6260

 

 

Eikon & Datastream
URL : Eikon & Datastream
          Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.
          ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน (ใช้บริการได้ที่ อาคาร 24 ชั้น 5)

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

EPrints

URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
          User's Guide : iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports

URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

 

maruey

URL :  maruey.2ebook.com
          (ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)   ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

NEWSCenter 
URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide : NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Passport

URL :  Passport GMID
          Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.
          Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

 

ProQuest Dissertations

URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ScienceDirect

URL :  ScienceDirect
          ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
          UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
          1. Business, Management and Accounting
          2. Decision Sciences
          3. Economics, Econometrics and Finance
          4. Psychology
          5. Social Sciences
         User's Guide :  ScienceDirect

 

Set smart

URL :  Set smart

          ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

 

SpringerLink

URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS

URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science


URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library

arrows

 

School of Engineering

Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Council of Australian

URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe

URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace

URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

EPrints

URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
          User's Guide : iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports

URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

NEWSCenter 

URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide : NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

ProQuest Dissertations


URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

SpringerLink

URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS

URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science

URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

 

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library


arrows

 

 School of Humanities and Applied Arts

Akarawisut
URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Council of Australian

URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe

URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace

URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

 

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

EPrints


URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

ERIC

URL :  ERIC
          The Education Resources Information Center (ERIC), sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department of Education, produces a large international database of journal and non-journal education literature. The ERIC online system provides the public with a centralized ERIC Web site for searching the ERIC bibliographic database as well as for submitting materials so they can be considered for inclusion in the database. ERIC provides access to bibliographic records of journal and non-journal literature indexed from 1966 to the present. ERIC also contains a growing collection of full-text materials in Adobe PDF format including the legacy ERIC Digests.
          User's Guide : ERIC

 

European

URL :  European Views of the Americas: 1493 - 1750
          ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูลEuropean Views of the Americas: 1493 - 1750 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำนักพิมพ์EBSCO Publishing ร่วมมือกับห้องสมุดJohn Carter Brown Library แห่งมหาวิทยาลัยบราวน์จัดทำขึ้นเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของงานเขียนที่ตีพิมพ์ในยุโรปซึ่งสัมพันธ์กับอเมริกาในปี1493-1750 มากกว่า32,000 เรื่องครอบคลุมประวัติศาสตร์การค้นพบทวีปยุโรปเป็นต้น European Vivews of the America: 1493 - 1750
          A bibliographic database is a valuable index for libraries, scholars and individuals interested in European works that relate to the Americas. European Views of the Americas: 1493 - 1750 contains more than 32,000 entries and is a comprehensive guide to printed records about the Americas written in Europe before 1750. It covers the history of European exploration as well as portrayals of native American proples. A wide range of subject areas are covered; from natural disasters to disease outbreaks and slavery.

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
          User's Guide :  iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports

URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

 

NEWSCenter 

URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide : NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

ProQuest Dissertations


URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

SpringerLink

URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS

URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science


URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

 

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library

arrows

 

School of Law

 

Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 


Cambridge Books Online

URL : Cambridge Books Online
          เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press โดยคณะนิติศาสตร์ ได้บอกรับผ่านสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 34 ชื่อเรื่อง ดังนี้
          Cambridge Books Online is a collection of online electronics books (ebook) from Cambridge University Press. UTCC Central library subscribe about 34 titles.
          1. Accounting principles for lawyers
          2. An introduction to European law
          3. Australian intellectual property law
          4. Competition policy and patent law under uncertainty: regulating innovation
          5. Conflicts in the knowledge society: thw contentious politics of intellectual property
          6. Copyright and piracy: an interdisciplinary critique
          7. Cross-border megers in Europe
          8. Dispute settlement at the WTO: the developing country experience
          9. Driving innovation: Intellectual property strategies for a dynamic world
          10. Environmental protection, law and policy: text and materials
          11. Essential of EU law
          12. European union law: case and materials
          13. Exclusions from patentability: how for has the European
          14. Foreign investment and the environment in international law
          15. Future imperfect: technology and freedom in an uncertain world
          16. Global justice and international economic law: opportunities and prospects
          17. Governance of global financial markets: the law, the economics, the politics
          18. Green governance: ecological survival, human rights, and the law of the commons
          19. International courts and environmental protection
          20. International tax as international law: an analysis of the international tax regime
          21. International taxation of permanent establishments: principles and policy
          22. International trade disputes and EU liability
          23. The ethos of Europe: values, law and justice in the EU
          24. The European union after the treaty of lisbon
          25. The external environmental policy of the European union: EU and internations law perspectives
          26. The WTO in the twenty-first century: dispute settlement, negotiations and regionalism in Asia
          27. WTO law and developing countries
          28. Xenotransplantation and risk: regulating a developing Biotechnology
          29. The WTO regime on government procurement: challenge and reform
          30. The external environmental policy of the European union: EU and internations law perspectives
          31. The WTO in the twenty-first century: dispute settlement, negotiations and regionalism in Asia
          32. WTO law and developing countries
          33. Xenotransplantation and risk: regulating a developing Biotechnology
          34. The WTO regime on government procurement: challenge and reform

          User's Guide : Cambridge Books Online

 

Council of Australian

URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe


URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace

URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

 

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

EPrints


URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

ERIC


URL :  ERIC
          The Education Resources Information Center (ERIC), sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department of Education, produces a large international database of journal and non-journal education literature. The ERIC online system provides the public with a centralized ERIC Web site for searching the ERIC bibliographic database as well as for submitting materials so they can be considered for inclusion in the database. ERIC provides access to bibliographic records of journal and non-journal literature indexed from 1966 to the present. ERIC also contains a growing collection of full-text materials in Adobe PDF format including the legacy ERIC Digests.
          User's Guide : ERIC

 

iNewLaw

URL :  iNewLaw.com
           เว็บไซต์ฐานข้อมูลข่าวกฏหมายและบทความวารสาร รายงานความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จากราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้อ่านทันต่อสถานการณ์ด้านกฎหมาย โดยจะสรุปกฎหมายเพื่อให้สามารถติดตามและเข้าใจได้โดยง่าย มีคำพิพากษาที่น่าสนใจและปัญหากฎหมายด้านปฎิบัติรวมถึง การรวบรวมผู้มีคุณภาพทางกฎหมายทั้งด้านวิชาการและทางด้านวิชาชีพ ให้แสดงมุมมอง แง่คิด และประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ผู้ที่ติดตามสามารถนำไปเป็นประสบการณ์และสามารถนำไปปรับใช้หรือมีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิม

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
          User's Guide : iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports


URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

 

maruey

URL :  maruey.2ebook.com
          (ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)   ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

NEWSCenter 

URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide : NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

ProQuest Dissertations

URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Regional Business

URL :  Regional Business News
          This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of 75 business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. This database is updated on a daily basis.

 

ScienceDirect

URL :  ScienceDirect
          ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
          UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
          1. Business, Management and Accounting
          2. Decision Sciences
          3. Economics, Econometrics and Finance
          4. Psychology
          5. Social Sciences
         User's Guide : ScienceDirect

 

SpringerLink


URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS


URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science


URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

 

Westlaw International


URL :   Westlaw International
          ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และผู้สนใจเข้าใช้ ฐานข้อมูล Westlaw International ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย ข่าว คำพิพากษา ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทความวารสารทางด้านนิติศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหา จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทางด้านกฏหมาย เช่น Swet & Maxwell, ELLIS Publications, Thomson West, Lawbook Co and Carswellเป็นต้น
         Westlaw International is Thomson's powerful online research service, providing legal professionals with trusted legal, news and business information from around the world. Whether you need laws from another country or international information for your practice area, this is your resource for fast, efficient research.
        User's Guide : Westlaw International

 

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library

arrows

 

School of Science and Technology

Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

corpus


URL :
  Corpus
          Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.
          User's Guide : Corpus

 

Council of Australian


URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe


URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace


URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

 

 

Eikon & Datastream
URL : Eikon & Datastream
          Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.
          ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน (ใช้บริการได้ที่ อาคาร 24 ชั้น 5)

 

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

EPrints


URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
          User's Guide : iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports

URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

 

maruey

URL :  maruey.2ebook.com
          (ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)   ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

NEWSCenter 


URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide :  NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

lProQuest Dissertations


URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ScienceDirect

URL :  ScienceDirect
          ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
          UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
          1. Business, Management and Accounting
          2. Decision Sciences
          3. Economics, Econometrics and Finance
          4. Psychology
          5. Social Sciences
         User's Guide : ScienceDirect

 

Set smart


URL :  Set smart

          ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

 

SpringerLink


URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

ThaiLIS


URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

Web of Science


URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

 

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library

arrows

 

School of Tourism and Services


Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

business source

URL : Business Source Complete
           A scholarly business database providing bibliographic and full text content. Business Source Complete provides full text journals in all disciplines of business,including marketing, management, MIS, POM, accounting, finance and economics.Additional full text, non-journal content includes financial data, books, monographs,major reference works, book digests, conference proceedings, case studies, investment research reports, industry reports, market research reports, country reports, company profiles, SWOT analyses and more. Business Source Complete contains indexing and abstracts for the most important scholarlybusiness journals back to 1886,searchable cited references for many journals, and detailed author profiles for the most-cited authors in the database.
           User's Guide : Business Source Complete

 

corpus


URL :
  Corpus
          Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.
          User's Guide : Corpus

 

Council of Australian


URL :
 Council of Australian University Libarians
           Australian Theses
           Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

 

DART Europe


URL :
  DART-Europe e Theses Portal
          DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses
          สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

 

DSpace


URL :
 DSpace@MIT Theses
           MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

 

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

 

 

Eikon & Datastream
URL : Eikon & Datastream
          Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.
          ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน (ใช้บริการได้ที่ อาคาร 24 ชั้น 5)

Emerald

URL :  Emerald
          Emerald, known as the Electronic Management Research Library Database (management and information services journals), provides multi-user access to over 100 management journals published by MCB University Press. Over 35,000 articles with full text are available in both PDF and HTML formats from 1994 onwards, and descriptive abstracts date back to 1989 with document delivery from its archive collection.
          Emerald Full text is updated weekly and covers 22 areas in Accounting, Auditing & Economics;Continuing Professional Development; Education; Engineering & Materials Science; Environmental Management; Food & Nutrition; General Management; Healthcare Management; Hospitality & Services Management; HR Management; Information Management; Information Services; Library Technology; Logistics & Supply Chain Management; Marketing; Operations & Production Management; Police Management; Public Sector Management; Quality Management; The Built Environment; and Training.
          User's Guide : Emerald

 

EndNote Web

          โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word
          ผู้ใช้บริการต้องการลงโปรแกรม ติดต่อได้ที่แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6 โทร. 02-697-6260

EPrints


URL :   EPrint UTCC
           คลังข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

 

Gale


URL :  Gale Virtual Reference Library
          Gale Virtual Reference Library is a collection of online reference books for multidisciplinary research. UTCC Central Library subscribe in Business,Management, Marketing about 30 titles.
          ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์Gale และสำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นElsevier, McGraw Hill, SAGE, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้นสำนักหอสมุดกลางบอกรับทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาดจำนวน30 ชื่อเรื่องดังนี้
          1. Armstrongs Handbook of Management and Leadership: a Guide to Managing for Results, 2e
          2. Armstrongs Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance Through Reward, 3e
          3. Best Practice in Performance Coaching, A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations
          4. Building the Value Machine: Transforming Your Business Through Collaborative Customer Partnerships
          5. Creating Success Series: Dealing With Difficult People
          6. Creating Success Series: Decision Making Problem Solving
          7. Creating Success Series: Develop Your Assertiveness
          8. Creating Success Series: Effective Financial Management
          9. Creating Success Series: How to Motivate People
          10. Creating Success Series: How to Sell Yourself
          11. Creating Success Series: How to Understand Business Finance
          12. Creating Success Series: How to Write A Business Plan 3e.
          13. Creating Success Series: Improve Communication Skills
          14. Creating Success Series: Successful Time Management
          15. Effective Board: Building Individual and Board Success, 3e
          16. Emotionomics, Leveraging Emotions for Business Success, Rev. ed.
          17. Essential Business Finance, A Complete Guide to Starting, Expanding and Selling Your Business
          18. Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices
          19. How to Value & Sell Your Business, the Essential Guide to Preparing, Valuing and Selling a Company for Maximum Profit
          20. Leadership for Innovation, How to organize team creativity and harvest ideas
          21. Living the Brand, How to transform every member of your organization into a brand champion
          22. Logistics and Retail Management Emerging issues and new ...3e.
          23. Marketing Accountability: A New Metrics Model to Measure Marketing Effectiveness
          24. Mergers & Acquisitions, A Practical Guide for Private Companies and their UK and Overseas Advisers
          25. Motivate to Win: Learn How Motivate Yourself and Others to realy get results. 3e.
          26. Start Up & Run Your Own Business, the Essential Guide to Planning, Funding and Growing Your New Enterprise
          27. The Art of Creative Thinking, How to Be Innovative and Develop Great Ideas
          28. The Growing Business Handbook, Inspiration & Advice from Successful Entrepreneurs & Fast Growing UK Companies, 11ed
          29. The Handbook of Logistics and Distribution Management, 4e
          30. The Innovative Leader, How to inspire your team and drive creativity

          ถ้าใช้ในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถเข้าได้เลยเข้าได้โดยตรงจาก
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc

          สำหรับผู้ใช้บริการฐานข้อมูลGale Virtual Reference Libraryจากทางบ้าน
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc
          Password :  pulc
          User's Guide : Gale Virtual Reference Library

 

Hospitality

URL :  Hospitality & Tourism Complete
          Hospitality & Tourism Complete covers scholarly research and industry news relating to all areas of hospitality and tourism. This collection contains more than 828,000 records, with coverage dating as far back as 1965. There is full text for more than 480 publications, including periodicals, company & country reports.
          User's Guide :  Hospitality & Tourism Complete

 

iQNewsClip

URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
          User's Guide :  iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Journal Citation Reports


URL :  Journal Citation Reports (Impact Factor Checker)
           Journal Citation Reports? is a comprehensive and uinque reouce that allows your to evaluate and compare journals using citation data drawn from over 7,500 scholarly and technical journals from more than 3,300 publishers in over 60 countries. It is the only source of citation data on journals, and includes virtually all areas of science, technology, and social sciences Journal Citation Reports can show you the:
          * Most frequently cited journals in a field
          * Highest impact journals in a field
          * Largest journals in a field
          User's Guide :  Journal Citation Reports

 

maruey

URL :  maruey.2ebook.com
          (ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)   ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

NEWSCenter 

URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ
           User's Guide : NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

Passport


URL :  Passport GMID
          Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.
          Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

 

ProQuest Dissertations


URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ScienceDirect

URL :  ScienceDirect
          ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
          UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
          1. Business, Management and Accounting
          2. Decision Sciences
          3. Economics, Econometrics and Finance
          4. Psychology
          5. Social Sciences
         User's Guide : ScienceDirect 

 

Set smart


URL :  Set smart

          ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

 

SpringerLink


URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

 

 

ThaiLIS

URL :  ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

 

Web of Science

URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.
          User's Guide :  Web of Science

 

Wiley Online Library 

URL :  Wiley Online Library
          Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.
          User's Guide :  Wiley Online Library