1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

IMG_1769

PhotoScape เป็นโปรแกรม Freeware สามารถดาวน์โหลดฟรีไ้ด้จาก photoscape.org

เป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพที่ใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วในการทำ ตั้งแต่การการทำขอบรูป
แบบต่างๆ สวยๆ การแก้ไขภาพเป็นกลุ่มครั้งละหลายๆ รูป การจัดหน้าของรูปหลายๆ รูปให้เป็นรูปเดียว การรวมภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว การแบ่งภาพ การ Capture ภาพหน้าจอมาใช้งานการปรับแต่งแก้ไขรูปภาพ เช่นการปรับแสง สีความคมชัดของรูป และการย่อ ขยายขนาดของรูป โปรแกรมเดียวทำได้หลากหลายและใช้งานได้ง่ายๆ

ทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดการอบรมการตกแต่งภาพโดย PhotoScape เพื่อเพิ่มความรู้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการจัดอบรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

page_photoscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down_PhotoScape

 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784