1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

10 อันดับ Virus Computer อันตราย
ไวรัส คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเอง เข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนำเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่อง หนึ่ง หรืออาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูลไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่น กัน
         

ocsallnewsอันดับ1 : W32 VB.UT.worm
W32VB.UT.worm ขนาดไฟล์ 88.0 K ความร้ายแรงระดับสูง มันจะเปลี่ยนไฟล์CMD.EXE, Taskmgr.exe, regedit.exe, msconfig.exe ให้เป็นไฟล์ของมันแทนคือ ขนาด 88.0 K เมื่อเราดับเบิ้ลคลิกใช้ไฟล์พวกนี้ก็เท่ากับคลิกตัวมันให้ทำงานนั่นเอง เมื่อใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสฆ่ามันได้แล้ว แต่โปรแกรมพวกนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้อยู่ดี ต้องไปหาไฟล์พวกนี้CMD.EXE, Taskmgr.exe, regedit.exe, msconfig.exe จากเครื่องอื่น ๆมาใส่แทนจึงจะใช้งานได้ อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ W32 VB.UT.worm
 1. Folder Option จะหายไป
 2. ใช้ Task Manger ไม่ได้
 3. ใช้ Regedit ไม่ได้
 4. ใช้ Msconfig ไม่ได้
 5. ใช้ CMD ไม่ได้ (จากข้อ 2 - 5 เพราะมันเปลี่ยนเอาไฟล์ของมันมาใส่แทนไว้)
 6. เมื่อเปิด IE Browser... บนไตเติ้ลบาร์จะมีชื่อ Hacked by 1BYTE
 7. ทุกไดร์ฟจะเป็น Auto หมด จะดับเบิ้ลคลิกเปิดไดร์ฟตามปกติไม่ได้ (ดับเบิ้ลคลิกเท่ากับทำให้มันทำงานต่อไป)
 8. จะดับเบิ้ลคลิกไฟล์ .BAT บนเดสท๊อบไม่ได้
 9. บางครั้งถ้าเราพยายามจะฆ่ามัน อาจจะมีรูปหัวกระโหลกไขว้ขึ้นมาหน้าจอจะเป็นสีดำกระพริบ ต้องรีบปิดเครื่องทันทีไม่เช่นนั้นมันจะฟอร์แมตไดร์ฟต่าง ๆ ทิ้งทั้งหมด
        

อันดับ2 : Brontok.B worm
Brontok.Bworm ขึ้นไป เช่น Brontok.B ขนาดไฟล์ 19.5 K, Brontok.AQ ขนาดไฟล์ 41.6 Kยังมีอีกหลายรุ่นความร้ายแรงระดับสูง อาการที่แสดงเมื่อติดเชื้อไวรัสBrontok.AQ หรืออื่น ๆ อาการจะคล้าย ๆ กัน

 1. Folder Option หายไป
 2. ใช้ Task Manger ไม่ได้
 3. ใช้ Regedit ไม่ได้
 4. ใช้ Msconfig ไม่ได้
 5. ใช้ CMD ไม่ได้
 6. คลิกไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า VIRUS หรือความหมายที่เกี่ยวกับไวรัส หรือตามข้อ 2 - 5 มันจะรีสตาร์ทเครื่องทันที

        

อันดับ3 : WIN32 Wukill.B worm
ขนาด ไฟล์ 52.2 K ตัวนี้ร้ายกาจมาก สามารถหลบหนีได้ อาการแสดงเมื่อติดเชื้อ WIN Wukill.B worm

 1. มันจะสร้างโฟลเดอร์ .EXE และ comment.htt, desktop.ini ทั่วไปหมด
 2. เมื่อ Search เจอมันจะหนีไปได้
 3. ใน Task Manager มันจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อย ๆ
 4. เมื่อเราไปเปิดเจอตัวมันในโฟลเดอร์ใดก็ตาม มันจะหนีไปทันที มันจะมีที่อยู่ไม่แน่นอน จึงยากที่จะผสมยาแผนโบราณ

       

อันดับ4 : W32/Sohanat.DZ.worm (SCVVHSOT.EXE)
ขนาด ไฟล์ 495 K มีความร้ายกาจระดับสูง แต่ฆ่าได้ไม่ยาก อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ W32/Sohanat.DZ.worm

 1. ดับคลิกเปิดไฟล์ .BAT ไม่ได้
 2. ใช้ Regedit ไม่ได้
 3. ใช้ Msconfig ไม่ได้
 4. ใช้ Task Manger ไม่ได้
 5. Folder Option หายไป
 6. ใช้ CMD ไม่ได้
 7. มันจะสร้างโฟลเดอร์เลียนแบบโฟลเดอร์เดิม แต่จะมีนามสกุล .EXE ไว้ทุกโฟลเดอร์

       

อันดับ5 : W32 writU.A.worm (syssetup.exe)
ขนาด ไฟล์ 80.0 K ดูไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่ แต่ก็สร้างความเสียหายได้ไม่น้อยมันจะทำให้ทุกไดร์เป็น Autoplay หมดเมื่อเราดับเบิ้ลคลิกที่ไดร์ไหนก็เหมือนทำให้มันขยาย พันธุ์ไปเรื่อย ๆไม่มีวันตาย และมันจะสแกนหาพอร์ตในเครือข่ายไปเรื่อยๆ ทุกๆ 1 วินาทีเมื่อเจอมันจะเข้าไปขัดขวางการทำงานทันที อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ W32writU.A.worm

 1. คลิกขวาที่ไดร์ต่าง ๆ บรรทัดบนสุดจะเป็นตัวหนังสือ ?? แทนที่จะเป็น Open
 2. ถ้า โชว์ Hidden File ไว้ จะเห็นไฟล์ชื่อ Autorun.inf และ syssetup.exeซ่อนอยู่ระดับ System เมื่อเราลบมันทิ้งไปมันจะเกิดขึ้นมาใหม่เองอีกแต่จะไม่เกิดที่ไดร์ C:
 3. ที่ Task Manager จะเห็น Image Name PING.EXE ทำงานอยู่ แต่ไม่สามารถ EndProcess ได้ เพราะมันใช้คำสั่ง PING พอร์ตในทุกๆ 1 วินาที
 4. ระบบพอร์ตต่าง ๆ จะรวนไปหมด เช่น พิมพ์งานอาจจะเพี้ยน หรือใช้ต่ออินเตอร์เน็ตอาจจะมีปัญหาแฮ้งค์หรือหลุด

       

อันดับ6 : WebCam.wmv.exe
ขนาดไฟล์ 72.0 K ความร้ายแรงระดับปานกลาง อาการเมื่อติดไวรัส WebCam.wmv.exe

 1. Folder Options... หายไป
 2. ใช้ Task Manager ไม่ได้
 3. ใช้ Regedit ไม่ได้
 4. ไดร์ฟ C: หายไป
 5. คลิกเปิด Mannage ที่คลิกขวา My Computer มันจะปิดทันที
 6. คลิกที่ Device Manager มันจะปิดทันที
 7. เปิดใช้ Add or Remove Programs in Control Panel มันจะปิดทันที
 8. เปิดใช้ Change the way sacurity center alerts Me มันจะปิดทันที
 9. ใช้ CMD ไม่ได้

       

อันดับ7 : W32 FlashDown.A.worm (Msmsgs.exe)
ไฟล์ขนาด 210 K ความร้ายแรงระดับปานกลาง อาการแสดงเมื่อติดเชื้อ W32 FlashDown.A.worm

 1. ใช้ Regedit จะรีสตาร์ททันที
 2. ใช้ Msconfig จะรีสตาร์ททันที
 3. ใช้ Task Manager ไม่ได้
 4. Folder Option หายไป
 5. Search ในเมนู Start หายไป
 6. ใช้ CMD ไม่ได้

          

อันดับ8 : Win32 VB.NBB worm หรือ W32 Vinet.A.worm
ไฟล์ ขนาด 56 K ไม่ร้ายแรง แต่ก่อให้เกิดความลำคาญมากกว่าด้วยการสร้างโฟลเดอร์จำลองตัวเองใช้ชื่อ เหมือนกับโฟลเดอร์จริงแต่มีนามสกุล .EXE สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Ghost.bat และไฟล์ชื่อNethoot.htm และไฟล์ชื่อ Folder.htt และไฟล์ชื่อ desktop.ini รวม 5ไฟล์ทุกโฟลเดอร์ที่เราคลิกเข้าไป อาการแสดงเมื่อติดเชื้อไวรัส Win32VB.NBB worm

 1. เมื่อเปิดไดร์ฟต่างๆ จะเห็นโฟลเดอร์ชื่อ Windows.exe แต่มีขนาดใหญ่กว่าโฟลเดอร์ทั่วไป
 2. มีโฟลเดอร์นามสกุล .EXE ชื่อเหมือนกับโฟลเดอร์จริง และไฟล์ Ghost.bat,Nethoot.htm, Folder.htt, desktop.ini รวม 5 ไฟล์เสมอเมื่อเปิดโฟลเดอร์ต่าง ๆ
 3. จะทำให้เครื่องทำงานช้าลง

           

อันดับ9 : Trojan Downloader.OQN (SCVHOST.exe)
ขนาดไฟล์ 245 K มีความร้ายกาจระดับปานกลาง อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Trojan Downloader.OQN

 1. ดับคลิกเปิดไฟล์ .BAT ไม่ได้
 2. ใช้ Regedit ไม่ได้
 3. ใช้ Msconfig ไม่ได้
 4. ใช้ Task Manger ไม่ได้
 5. Folder Option หายไป
 6. ใช้ CMD ไม่ได้


อันดับ10 : .vbs
เด็กเส้น AMD (ไม่นิยมอินเทล).vbs ไฟล์ขนาด 5.0 K ความร้ายแรงไม่บอก ? อาการแสดงเมื่อติดเชื้อ AMD (ไม่นิยมอินเทล).vbs

 1. ทุกไดร์ฟจะเป็น Autoplay หมดจะดับเบิ้ลคลิกเปิดไดร์ฟตามปกติไม่ได้
 2. ทุกไดร์ฟจะมีไฟล์ AMD (ไม่นิยมอินเทล).vbs และไฟล์ autorun.inf อยู่
 3. เมื่อเอาแฟล๊ตไดร์เสียบจะติดเชื้อทันที
 4. เมื่อเปิด IE Browser... ที่ไตเติ้ลบาร์จะมีชื่อ HELLO By AMD (ไม่นิยมอินเทล)
 5. คุณจะฝันถึงแต่ AMD (ไม่นิยมอินเทล) ทุกคืน (เพราะความแค้น)

ที่มาของข่าว : ท็อปเทนไทยแลนด์

 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784