1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เอชพี ประเทศไทยแนะวิธีดูแลคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กในช่วงสภาวะน้ำท่วม เพื่อยืดอายุการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หลากหลายรุ่นไม่สามารถกันน้ำได้ ดังนั้นในช่วงที่ประเทศไทยเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ การป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้รอดพ้นจากการโดนน้ำเป็นสิ่งจำ เป็น เพื่อเป็นการรักษาเครื่องให้ใช้ได้นานเต็มประสิทธิภาพ จึงควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

im_com_flood1. ย้ายคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กไว้ที่ปลอดภัย ซึ่งควรจะเป็นที่ร่ม และอยู่สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมถึง

2. ควรปิดเครื่องด้วยวิธีการ Shut Down และถอดอุปกรณ์ที่พ่วงอยู่ออก รวมไปถึงสายแบตเตอรีและอะแดปเตอร์

3. ใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่กันน้ำได้ สำหรับในกรณีที่ต้องขนย้ายเครื่องไปใช้นอกสถานที่ ควรเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกันน้ำได้ อย่างไรก็ตามบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใช้แบบอ่อน และเสริมด้วยพลาสติกที่มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขน ย้าย

4. สำรอข้อมูล เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลสำคัญเอาไว้ ควรเรียกออพติคอลดิสก์ที่มีความทนทานต่อความเปียกชื้น และควรเก็บาสื่อบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ในบรรจุภัณฑื์ที่กันน้ำได้เช่นกัน

5. มองหาบริการประกันสินทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย

สำหรับกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ติดต่อตัวแทนประกันทรัพย์สิน หากมีการทำประกันไว้

2. สังเกตความเสียหาย โดยตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นก่อน จากนั้นจึงแก้ไขตามความเหมาะสม

3 เช็ดอุปกรณ์ทุกชิ้นให้แห้งสนิท โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า เนื่องจากระหว่างน้ำท่วมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะติดดิน หรือโคลนปะปนมา

4. ปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ สำหรับอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนอย่างซีพียู หรือโน้ตบุ๊กทั้งตัวเครื่อง ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนนำไปใช้งานจริง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานหลังการซ่อมแซม

ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการดูแลเบื้องต้นเพื่อรับมือ กับสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมกันนี้เอชพีจะให้การช่วยเหลือผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนบริการเอชพี โทร 0-2637-5899


ที่มา เอชพีแนะวิธีดูแลคอมพ์ในภาวะน้ำท่วม โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 พฤศจิกายน 2554 12:50 น.

 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784