1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ม.หอการค้าชี้ แจกไอแพดช่วยเรียนดี
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 12:12 น.

news_tech_ipad_pic


วันนี้ (17 ม.ค.) นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของจัดการเรียนการสอน ซึ่งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ไอแพด หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล โดยแจกให้นักศึกษาคนละเครื่องในวันสมัครเข้าเรียน ว่า ปรากฎว่าให้ผลดีเป็นอย่างมาก เห็นได้จากผลการเรียนของนักศึกษาทำได้เกรดเอและบีเพิ่มขึ้น เกรดดี น้อยลง แต่เอฟ หรือสอบตกเท่าเดิม โดยเกรดดี ที่น้อยลงแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระบบของมหาวิทยาลัย จะให้นักศึกษาเตรียมตัว ศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าห้องเรียนด้วยไอแพด เมื่อถึงเวลาเรียน อาจารย์ผู้สอนจะเริ่มทดสอบ และสอนต่อทันที นักศึกษาจึงจำเป็นต้องใช้ไอแพดเพื่อการเรียนอย่างเต็มที่ โดยมหาวิทยาลัยได้นำผลการใช้ไอแพดในการเรียนไปรายงานในการสัมมนาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้วย

นายปรเมศ กล่าวต่อว่า ในปีการศึกษา 2555 นักศึกษาเหล่านี้จะขึ้นปีที่ 2 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมทำซอฟต์แวร์ชุดการสอนไว้แล้ว ทั้งที่เป็นอีบุ๊ก และแอพพลิเคชั่น(แอพพ์)เพื่อรองรับ โดยหลักสูตรชั้นปีที่2 จะยังใช้ไอแพดร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับปีที่หนึ่ง ส่วนปีที่ 3 และ 4 อาจใช้ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์

"สรุปได้ว่าการใช้ไอแพดส่งผลดีแก่การเรียน ซึ่งมีผลมาจากเนื้อหาและกระบวนการดูแลนักศึกษา การจัดระบบการเรียนการสอน ไอแพดเป็นเพียงเครื่องมือ การจะนำมาใช้จึงต้องพัฒนาระบบให้สอดคล้องกัน" นายปรเมศ กล่าว.


Description : ม.หอการค้าชี้ แจกไอแพดช่วยเรียนดี


ที่มาของข่าว : http://www.dailynews.co.th/technology/7896 ม.หอการค้าชี้ แจกไอแพดช่วยเรียนดี

 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784