1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 


Description : การสร้างบทความใหม่ใน joomla

ให้คลิ๊กที่ปุ่ม สร้างใหม่ จะปรากฎหน้าเว็บเพจให้เราใช้สำหรับเขียนบทความ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อเรื่อง : ตั้งชื่อเรื่องของบทความ (เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้)
  • Alias : เป็นชื่อ แนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นชื่อที่ไปปรากฎในช่อง Address bar ของโปรแกรม Web browser
  • section : เลือก section ที่เราได้สร้างเอาไว้
  • category : เลืก category ที่เราได้สร้างเอาไว้
  • เผยแพร่ : หมายถึงต้องการ หรือไม่ต้องการเผยแพร่ บทความในขณะนี้
  • หน้าแรก : หมายถึงต้องการ หรือไม่ต้องการเผยแพร่ บทความในหน้าแรกหรือไม่

สำหรับแถบเครื่องมือทางด้านล่าง คุณสามารถใช้งานได้แบบเดียวกับการใช้งานโปรแกรม ในชุด Office ทั่ว ๆ ไป


ที่มาของข่าว : สำนักบริการคอมพิวเตอร์

 ม.หอการค้าชี้ แจกไอแพดช่วยเรียนดี

 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784