ข่าวสารและกิจกรรม

หอการค้าไทย กวาด 13 เหรียญ หอการค้าไทย กวาด 13 เหรียญ "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" Tuesday, 10 July 2018   การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   ครั้งที่ 45   "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"   ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว เมื่อวันที่   31  มกราคม  2561   ที่ผ่านมา   โด... More detail
กิจกรรมทดแทนเชียร์ระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมทดแทนเชียร์ระดับมหาวิทยาลัย Tuesday, 03 July 2018   สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ระดับมหาวิทยาลัย (กีฬาแม่ไทรเกมส์) สามารถทำกิจกรรม ออกกำลังกายทดแทนได้ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ More detail