ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสัมมนาผู้นำ ชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 Wednesday, 13 September 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 กองการกีฬา ได้จัดโครงการลำดับที่ 2 โครงการสัมมนาผู้นำชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น. โดยมีนายน... More detail