ข่าว/กิจกรรม

โครงการสัมมนาผู้นำ ชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 กองการกีฬา ได้จัดโครงการลำดับที่ 2 โครงการสัมมนาผู้นำชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น. โดยมีนายนพพล พัฒนพูสกุล รักษาการหัวหน้ากองการกีฬา ,อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกองการกีฬา และประธานชมรมหรือผู้แทนชมรมกีฬา 20 ชมรม เข้าร่วมการสัมมนาฯ