UTCC ขอแสดงความยินดีกับ "พี่มิกกี้ ''

✨✨ เรียนดี กิจกรรมเด่น ปังมากจ้า ✨✨

UTCC ขอแสดงความยินดีกับ "พี่มิกกี้ ''
นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2564
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ป 2563

ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการในระดับอุดมศึกษา สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร


ขอให้เป็นปีที่ปัง และปังขึ้นไปอีก...
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
#UTCC #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #เด็กหัวการค้า #Letsplay #Playtowin #UTCCOSA 
#FollowYoursDreams #ครอบครัวเด็กหัวการค้า #UTCCFamily