ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ที่ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

เนื่องจากเมื่อวันที่ 10-11 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนเข็ม 3
ตามโควตากระทรวงอว.ที่จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยแล้วไม่ได้มาฉีดจำนวนมาก
ทางผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยจึงได้ขอร้องกับรพ.ให้ข่วยเปิดโอกาสอีกครั้ง
ทางรพ.เวชศาสตร์เขตร้อนจึงได้กรุณาเปิดให้เฉพาะผู้ที่มีชื่อฉีดเข็ม 3 แล้วไม่ได้มา
ให้ไปฉีดที่รพ.
เวชศาสตร์เขตร้อน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 12.30-14.00 น. เท่านั้น
(ไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัยนะครับ)

โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียดด้านล่างนี้ถึงวันที่ 19 มกราคมนี้
**ขอย้ำ** เฉพาะคนมีรายชื่อฉีดแล้วยังไม่มาเท่านั้น
https://forms.gle/BL97bNunT8Vdf4tf6