เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “Live a good life by Yoga 2022”

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
“Live a good life by Yoga 2022”
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
เริ่มกิจกรรมในวันที่ 22 มีนาคม 2565-31 กรกฎาคม 2565
เวลา 16.00-17.00 น.
ณ ห้องกิจกรรม อาคาร 20 ชั้น 6 (อาคาร Fitness Center)

แบบสำรวจผู้สนใจเล่นโยคะมาตรการการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ตรวจวัดอุณหูมิ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 2. ไม่มีอาการไอ ไข้หวัด มีน้ำมูก เจ็บคอหรือมีอาการทางเดินหายใจ
 3. ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – Sinovac/Sinopharm อย่างน้อย 2 เข็ม
  – AstraZeneca, Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna อย่างน้อย 1 เข็ม
 4. กรณีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแสดงผลตรวจ RT-PCR หรือผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วม
 5. ล้างมือด้วยสบู่, เจลแอลกอฮอล์หรือสเปย์แอลกอฮอล์
 6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรม
 7. สแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมทุกครั้
 8. รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร
 9. งดการให้บริการยืมอุปกรณ์เล่นโยคะหน้างาน
  หมายเหตุ กองการกีฬามีให้บริการยืมอุปกรณ์ดังกล่าวไปดูแลรักษาความสะอาดด้วยตนเองและเป็นไปตามเงื่อนไขของกองการกีฬา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองการกีฬา อาคาร 20 ชั้น 6 โทรศัพท์ 026976930-1 หรือ facebook.com/UTCCSPORTS