ข่าว นศ.วิชาทหาร/ผ่อนผันทหาร

ขยายเวลาส่งเอกสารผ่อนผันทหารฯ

ขยายเวลาส่งเอกสารผ่อนผันทหารฯ

   เนื่องจากมีนักศึกษาบางรายที่ต้องไปรายงานตัวในเดือนเมษายน 2561 (ตามหมายเรียก สด.35)แต่ยังมิได้ส่งเอกสารผ่อนผันทหารฯหรือส่งไม่ทันตามกำหนดการเดิม ทางกอสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงขยายระยะเวลาส่งเอกสารให้นักศึกษา ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2561
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย)
รอบเช้า 9.00 - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
กองสวัสดิการนักศึกษา
อาคาร 3 ชั้น 3