ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) รอบที่ 2 โดยบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้


ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
รอบที่ 2 โดยบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

Download>>> รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ มารายงานตัวรับทุน
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 24 ชั้น 16