ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการออกเลขทะเบียนและชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่าง (ถ้ามี)


ขั้นตอนการออกเลขทะเบียนและชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่าง (ถ้ามี)

1. หลังจากมหาวิทยาลัยพิจารณาเอกสารสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่ง sms ไปที่ผู้รับทุน ให้ add [email protected] utcccare เพื่อดำเนินการออกเลขทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนส่วนต่างต่อไป
http://line.me/ti/p/~utcccare
2. ผู้รับทุนแจ้งชื่อ-นามสกุล และประเภททุนที่ได้รับ และคณะที่ได้รับทุน ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับสมัครทราบทาง [email protected] utcccare
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับสมัครจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนต้องชำระเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. ผู้รับทุนโอนเงินตามจำนวนที่ได้รับแจ้งมายัง
    ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้วยขวาง
    ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    เลขที่บัญชี : 176-081360-8
5. ผู้รับทุนส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ [email protected] utcccare
6. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับสมัครดำเนินการออกใบเสร็จ เลขทะเบียน และแจ้งเลขทะเบียนให้นักศึกษาทราบ ทาง [email protected] utcccare
7. นักศึกษามารับใบเสร็จตัวจริงที่มหาวิทยาลัยหลังมหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ