ผู้ลงทะเบียนเรียนแต่ละหลักสูตร สามารถติดต่อขอรหัสดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ [email protected]

 

หลักสูตร YEC-Leadership Program (YEC-LP) รุ่นที่ 1
วันที่จัดอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร วิทยากร
Week 1
 ส. 7 พ.ย. 58
(10.45 - 12.15 น.)
  Workshop: Strategic Plan for Thailand Future in Commerce and Trade  Workshop: Strategic Plan for Thailand Future in Commerce and Trade
โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

 ส. 7 พ.ย. 58
(13.00 - 16.15 น.)
 ความสำคัญของการค้าชายแดน ต่อเศรษฐกิจไทย กรณีศึกษา ด่านสระแก้ว
โดย คุณดวงใจ จันทร

 ศ. 6 พ.ย. 58
(09.00 - 12.15 น.)
 บทบาทของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
 
แนวทางการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 
โดย คุณสนั่น อังอุบลกุล
 
เป้าหมายของ YEC 
โดย ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์
 
Course Introduction
โดย อาจารย์ อารดา มหามิตร

 ศ. 6 พ.ย. 58
(13.00 - 16.15 น.)
 Team Formation/
 Team Building

 ส. 7 พ.ย. 58
(09.00 - 10.30 น.)
  Position of the Thai Economy in Commerce & Trade   Position of the Thai Economy in Commerce & Trade 
โดย ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

 Week 3
 ศ. 18 ธ.ค.58
(09.00 - 12.15 น.)
   Future for ASEAN Market    Future for ASEAN Market 
โดย คุณเกษมสันต์ วีระกุล 

 ศ. 18 ธ.ค. 58
(13.00 - 14.30 น.)
 กลยุทธ์ การทำตลาดในต่างประเทศ Brand : Deesawat
โดย คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์

 ศ. 18 ธ.ค. 58
(14.45 - 16.15 น.)
 The Challenge of Leadership in the Connected Era  The Challenge of Leadership in the Connected Era
โดย คุณพรรณสิรี อมาตยกุล

 ส. 19 ธ.ค. 58
(09.00 - 12.15 น.)
 Leadership and Organizational Change
โดย ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน

 ส. 19 ธ.ค. 58
(13.00 - 16.15 น.)
 Leader as a Coach  Leader as a Coach
โดย คุณจันทนา สุขุมานนท์ และทีม ปูนอินทรี

 ส. 19 ธ.ค. 58
(16.15 - 17.15 น.)
  บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร  บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร
โดย คุณตฤณ อุ่นศิริยศ

Week 4
 ศ. 8 ม.ค. 59
(09.00 - 10.30 น.)
 Leaders in the New Revolution 
โดย ดร. ทรรศนะ บุญขวัญ

 ศ. 8 ม.ค. 59
(10.45 - 12.15 น.)
  Global Capital Market Development  Global Capital Market Development
โดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

 ศ. 8 ม.ค. 59
(13.00 - 16.15 น.)
  Family Business:  การสร้างการยอมรับ    Family Business:  การสร้างการยอมรับ  
โดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล

 ส. 9 ม.ค. 59
(09.00 - 10.30 น.)
  เส้นทางสู่ความยั่งยืน (CSV : CSR)  เส้นทางสู่ความยั่งยืน (CSV : CSR)
โดย รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

 ส. 9 ม.ค. 59
(10.45 - 12.15 น.)
  แนวคิดการบริหาร Social Enterprise มิติใหม่ของนักธุรกิจยุคใหม่  แนวคิดการบริหาร Social Enterprise มิติใหม่ของนักธุรกิจยุคใหม่
โดย คุณสุกิจ อุทินทุ

 ส. 9 ม.ค. 59
(13.00 - 16.15 น.)
  Marketing Strategies for New Leaders   Marketing Strategies for New Leaders 
โดย คุณแก้วใจ นาคสกุล
 

 Week 5
 ศ. 22 ม.ค. 59
(09.00 - 10.30 น.)
  Logistic Strategies for Thailand Future  Logistic Strategies for Thailand Future
โดย รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์

 ศ. 22 ม.ค. 59
(10.45 - 12.15 น.)
 CASE: Logistic Strategies ..SCG  CASE: Logistic Strategies ..SCG
โดย คุณภาณุมาศ ศรีสุข

 ศ. 22 ม.ค. 59
(13.00 - 16.15 น.)
 Brand: Transform Your Business by Your Brand
โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

 ส. 23 ม.ค. 59
(09.00 - 10.30 น.)
  Impact of Corruption   Impact of Corruption 
โดย คุณวิชัย อัศรัสกร

 ส. 23 ม.ค. 59
(10.30 - 12.15 น.)
  Discussion: การขับเคลื่อน YEC Thailand  Discussion: การขับเคลื่อน YEC Thailand
โดย คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

 ส. 23 ม.ค. 59
(13.00 - 14.30 น.)
  Innovation - Driven Entrepreneur  Innovation - Driven Entrepreneur
โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 

 ส. 23 ม.ค. 59
(14.45 - 16.15 น.)
 Leader Talk: Case Srithai กับการบุกตลาดต่างประเทศ
โดย คุณสนั่น อังอุบลกุล

 
 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | Download Course Materials | News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 www.utcc.ac.th/ascenter. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel.