แบบคำขอบริการวิชาการ
สำหรับการบริการวิชาการประเภทงานวิจัย, ที่ปรึกษา, งานฝึกอบรม/สัมนา (คลิก!!)
 
  ประสานงานด้านการให้บริการวิชาการ
จัดทำฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิชา/หน่วยงาน (คลิก!!)
 
  ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการวิชาการ (คลิก!!)
สรุปโครงการบริการวิชาการ (คลิก!!)
 
 

Driving Thai SMEs to ASEAN…the “Sun Tzu” Strategies
”Understand the MARKETs and Know-HOW & Know-WHO”

Business Mentoring
(กิจกรรมภายใต้ DITP AEC Club)

กลยุทธ์ SMEs ไทยสู่อาเซียนหลักการซุนวู “เข้าใจโจทย์ รู้วิธี มีเครือข่าย”
Driving Thai SMEs to ASEAN…the “Sun Tzu” Strategies
”Understand the MARKETs and Know-HOW & Know-WHO”

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้อง Rainbow ชั้น 5 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
08:30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09:05 - 09:10 น. กล่าวเปิดงาน
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ)
09:10 - 10:45 น. เสวนา เรื่อง “ตีโจทย์ตลาดอาเซียน แบบกลยุทธ์ซุนวู”
ตำราพิชัยสงครามของซุนวูมีกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญสอนไว้ว่า “ผู้นำทัพต้องหยั่งเห็นผลของสงครามก่อนชักธงรบ” เฉกเช่นเดียวกับกลยุทธ์ธุรกิจที่จำต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเห็นภาพของสนามธุรกิจ สถานการณ์การแข่งขัน ได้ชัดแจ้งก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ แล้วอะไรคือกลยุทธ์การเข้าตลาดอาเซียนสำหรับ SMEs ไทย เสวนาช่วงนี้ประกอบด้วย

 • ตีโจทย์ตลาดอาเซียนแต่ละประเทศ 
 • กลยุทธ์การเข้าตลาดในอาเซียน
 • เทคนิคการรู้เขา รู้เขา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ผู้ร่วมเสวนา

 • คุณสง่า เก่งทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก
 • ผู้แทนบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้แทนบริษัท SCG Trading
 •  ตัวแทนผู้บริหารปลากระป๋องตราสามแม่ครัว         

ดำเนินรายการ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10:45-11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11:00-12:00 น. เสวนา เรื่อง “การเข้าตลาดใหม่ในอาเซียน… รู้วิธี รู้รูปแบบ รู้ขั้นตอน”
อะไรคือวิธีในการเข้าตลาดที่เหมาะสมกับ SMEs แต่ละกลุ่มสินค้า ปัจจัยและส่วนผลักดันต่างๆ ที่ทำให้ SMEs ไทยประสบความสำเร็จของในการเข้าสู่ตลาด รูปแบบใดและขั้นตอนการเข้าสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

 • Mode Of Entry รูปแบบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
 • Entry and Development Method วิธีการเข้าสู่และวิธีการพัฒนา
 • Competitive Advantage Strategy กลยุทธ์ทางการแข่งขัน
 • Differentiate การสร้างความแตกต่างสินค้าและบริการ

ผู้ร่วมเสวนา

 • Mr. Chavalit Uttasart, Partner of Siam City Law Office Limited
 • คุณประเสริฐ เพชรมุนี
  อดีตนายกสมาคมธุรกิจไทย-เวียดนาม

ดำเนินรายการ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้องอาหาร Terrace ชั้น 9 และห้องอาหาร Uncle Ho ชั้น 4
13:00-16:00 น. Business Mentoring กลุ่มย่อย
“เจาะกลยุทธ์การเข้าตลาด เมียนม่าร์ เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์”
 • ห้อง ชัยภูมิเวียดนาม 
  ณ ห้อง Queen’s Park 5 ชั้น 2
 • ห้อง ชัยภูมิกัมพูชา  
  ณ ห้อง Queen’s Park 6 ชั้น 2
 • ห้อง ชัยภูมิเมียนมาร์  
  ณ ห้อง Bangkok Panorama 1 ชั้น 3
 • ห้อง ชัยภูมิอินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์  
  ณ ห้อง Saithip ชั้น 3
งานเสวนานี้ เหมาะสำหรับ ผู้ส่งออก นักธุรกิจที่สนใจเข้าตลาดเพื่อนบ้าน และหน่วยงานทางด้านพัฒนาธุรกิจ
ลงทะเบียน download ใบสมัคร
ส่งกลับมาที่ ศูนย์บริการวิชาการ อีเมล [email protected]   
หรือ โทรสาร 02 277 1803
จำนวนผู้เข้าร่วม 300 คน
ค่าใช้จ่าย ไม่มี
ติดต่อสอบถาม คุณศรายุทธ
โทร 02-697-6862

คุณเสาวนีย์
โทร 02-697-6861

คุณวีณา
โทร 02-687-6863


button การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Mentoring Workshop: Cambodia

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2556
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง Silver ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก

ดาวน์โหลดเอกสาร :
กำหนดการ
ใบสมัคร

 

button หลักสูตรอบรม "Professional Residential Property Manager Certificate Program"

วัน/ เวลา: 2 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556
ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

สถานที่เรียน: ห้องเรียน EX-MBA 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมัครก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2556 เหลือ 27,000 บาท จากราคา 29,000 บาท
ปิดรับสมัคร: 5 เมษายน 2556

จัดโดย : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทย และสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำรองที่นั่ง : โทรศัพท์ 02 697 6861 – 3 แฟกซ์ 02 277 1803

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ใบสมัคร
รายละเอียดการรับสมัครและตารางเรียนbutton เชิญร่วมงานสัมมนา "Seminar of Thailand Digital Agenda: มองมุมใหม่…ทีวีดาวเทียมและโมบายล์ทีวี"

ศูนย์บริการวิชาการ จะจัดงานสัมมนา
"Seminar of Thailand Digital Agenda: มองมุมใหม่…ทีวีดาวเทียมและโมบายล์ทีวี"
ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  

digital

จัดโดย : ศูนย์บริการวิชาการและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทร 02-697-6863

สำรองที่นั่ง : คุณพัทยา โทรศัพท์ 02 254 8282 – 3 แฟกซ์ 02 254 8284

ดาวน์โหลดเอกสาร :
กำหนดการ
ใบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา


     


"สุขกันเถอะเรา Dinner Party" TEPCoT รุ่น 3

 

 
THAI EDITION
ENGLISH EDITION

[Download]

ปีที่ 15 ฉบับที่ 9
สิงหาคม 2563
.
[ฉบับย้อนหลัง]

[Download]

Vol.5 No.2
March -
May 2013
.
[ฉบับย้อนหลัง]

 
 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 http://department.utcc.ac.th/asc. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel
Thailand Economic & Business Review | โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
.