ประสานงานด้านการให้บริการวิชาการ

จัดทำฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการต่างๆของคณะวิชา/หน่วยงาน

ดำเนินการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการให้แก่คณะวิชา/หน่วยงาน

สรุปโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2550
สรุปโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2551(SAR)

 
 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | Download Course Materials| News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 www.utcc.ac.th/ascenter. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel.