วิธีการใช้ห้องประชุมกิจกรรมนักศึกษา
อาคาร 3 ชั้น 2

1. จองใช้ห้องในระบบ จองห้องประชุมกิจกรรม พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในช่อง Summary ด้วยทุกครั้ง โดยจองได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเดียวกับระบบบริการนักศึกษา)
2. รับกุญแจที่กองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
3. การใช้ห้องประชุมให้เป็นไปเพื่อการพูดคุย ประชุม เท่านั้น หากไม่มารับกุญแจภายใน 30 นาที จะถือว่ายกเลิกการจอง
4. ถ้าอุปกรณ์ภายในห้องเสียหายหรือสูญหาย จะต้องชดใช้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
5. การใช้พื้นที่ส่วนกลาง หากจะตั้งเวทีขอให้ใช้อุปกรณ์รองพื้น และไม่ติดสิ่งใดๆ ที่กำแพง
6. รักษาความสะอาด และใช้สถานที่ด้วยความสุภาพ เอื้อเฟื้อ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่น
7. ให้บริการตั้งแต่ 9:00-19:00 น. สอบถามเพิ่มเติม กองกิจกรรมนักศึกษา 02-697-6922 หรือ https://www.facebook.com/utccosa

จองห้องประชุมกิจกรรมนักศึกษา คลิกที่นี่