You are here:

กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน

JA slide show

News

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง
สอบราคา – ประกวดราคา
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ประกาศที่

เรื่อง

เอกสารแนบ

วันที่-เวลา
ยื่นซอง

ผู้ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

56/2560 สอบราคาจัดซื้อไมโครโฟน จำรนวน 100 ตัว สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน ประจำปีการศึกษา 2559  เอกสารแนบ 4 พ.ค. 60 คุณธีรภัทร ภูมิรัตน์ 026976290
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

275/2555 

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC SET) iMac จำนวน 71 ชุด สำหรับ คณะนิเทศศาสตร์

เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 2 ใบเสนอราคา 

12 ธ.ค. 2555

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

คุณพนิตตา/คุณสุนทร 

026976604/ 

026976618

 
ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง
สอบราคา – ประกวดราคา
ประจำเดือน เมษายน 2560

ประกาศที่

เรื่อง

เอกสารแนบ

วันที่-เวลา
ยื่นซอง

ผู้ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

40/2560 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง iPad รุ่น Wi-Fi สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3,000 เครื่อง เอกสารแนบ 19เม.ย.60 คุณสุวรรณี แสงสอาด 026976898
41/2560 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสัญลักษณ์ (อาคาร 24) เอกสารแนบ 10เม.ย.60 คุณมโน จงรักษ์ 026976284
43/2560 ประกวดราคาเครื่องคอมพิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ 20เม.ย.60 คุณนพวรรธน์ บุญปั้น 026976283
45/2560 ประกวดราคาโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศเป็นระบบ Split Type Inverter เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาคาร 5 และ อาคาร 7 แบบ Turn Key ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เอกสารแนบ 25เม.ย.60 คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น 026976059
55/2560 ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จงานปรับปรุงห้อง International Lounge วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 21 ชั้น1 (Design-Build) แบบ Turn key ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เอกสารแนบ 27เม.ย.60 คุณทรงวุฒิอ่องกลั่น 026976059
           
           
           
           
           
           
           
           
           

275/2555 

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC SET) iMac จำนวน 71 ชุด สำหรับ คณะนิเทศศาสตร์

เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 2 ใบเสนอราคา 

12 ธ.ค. 2555

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

คุณพนิตตา/คุณสุนทร 

026976604/ 

026976618

 

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Ulti Clocks content

Events Calendar

April 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6