สวัสดิการสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอประชาสัมพันธ์ 📣 📣

ตามที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว จำนวน 4 โรงพยาบาล คือ รพ.พญาไท 2 รพ.เปาโล พหลโยธิน รพ.นนทเวช รพ.วิภาวดี ณ ปัจจุบัน มี รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง เพิ่มอีก 1 โรงพยาบาล ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน