สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

HR NEWS

NEWS

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

126/1 อาคาร 10 ถนน วิภาวดี-รังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

Mail: [email protected]

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.30 – 17.00 น.