Trian Joomla

ข่าวกิจกรรม

ตลาดอาชีพครั้งที่  28  ปีการศึกษา  2560 ตลาดอาชีพครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 Wednesday, 25 October 2017 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด จัดงานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 28 ในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับ ชม. กิจกรรม สำหรับ น... More detail

ข่าวงาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา Tuesday, 26 May 2020            สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครคัด... More detail
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา Tuesday, 26 May 2020 สมศ.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 3 อัตรา สนใจรายละเอียด "คลิ๊กที... More detail
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา Tuesday, 26 May 2020 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือ... More detail