Trian Joomla

ข่าวกิจกรรม

UTCC-Smart Excellent Program UTCC-Smart Excellent Program Wednesday, 22 March 2017 ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ UTCC-Smart Excellent Program เรียนรู้เรื่อง คน งาน เพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จค่ะ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่หอประชุม   More detail
Thank You For Not Smoking(ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ)และบรรยายSmart Life Skills Thank You For Not Smoking(ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ)และบรรยายSmart Life Skills Wednesday, 22 March 2017 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการเสวนาThank You For Not Smoking(ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ)และบรรยายSmart Life Skills พร้อมจัดบูธกิจกรรมดีๆด้านสุขภาพกายและใจ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เพื่อ... More detail
ตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 27 ตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 27 Friday, 17 February 2017 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ็อบพาสปอร์ต จำกัด จัดงานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 27 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับ ชม. กิจกรรม สำ... More detail

ข่าวงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Wednesday, 26 April 2017 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์                                 ด้วยสถาบันมะเร... More detail
บริษัท สุภา เซเว่นตี้วัน จำกัด (SUPA71 Co., Ltd) Tuesday, 25 April 2017 บริษัท  สุภา  เซเว่นตี้วัน จำกัด (SUPA71 Co., Ltd)                         บริษัท  สุภา  ... More detail
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Friday, 21 April 2017 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย                     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ต้องการ... More detail