Trian Joomla

ข่าวกิจกรรม

ตลาดอาชีพครั้งที่  28  ปีการศึกษา  2560 ตลาดอาชีพครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 Wednesday, 25 October 2017 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด จัดงานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 28 ในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับ ชม. กิจกรรม สำหรับ น... More detail
ตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 27 ตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 27 Friday, 17 February 2017 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ็อบพาสปอร์ต จำกัด จัดงานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 27 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับ ชม. กิจกรรม สำ... More detail
งานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 26 งานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 26 Saturday, 26 November 2016 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด จัดงานตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับ ชม. กิจกรรม สำหรับ นศ. ชั... More detail

ข่าวงาน

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Tuesday, 24 April 2018 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม J... More detail
บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด Tuesday, 24 April 2018 บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด  ต้องการรับสมัครพนักงาน  ดังนี้  คลิ๊กที่นี่  More detail
บริษัท วี.พี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอร์ จำกัด Tuesday, 24 April 2018 บริษัท วี.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอร์ จำกัด  ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน  ดังนี้  ค... More detail

สาระน่ารู้

โรคคลั่งผอม Bulimia Nervosa โรคคลั่งผอม Bulimia Nervosa Tuesday, 04 October 2016   ที่มา: https://www.bupa.co.th/th/corpora... More detail
Selfie Addiction Selfie Addiction Wednesday, 21 September 2016 More detail