:: ข่าวสารเงินกู้ กยศ. ::

กำหนดการส่ง กำหนดการส่ง "แบบคำขอกู้ปีการศึกษา 2560" กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดการส่ง "แบบคำขอกู้ปีการศึกษา 2560" กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ::ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้::1. นักศึกษาเข้าระบบ e-Studentloan เพื่... More detail
กำหนดการส่ง กำหนดการส่ง "แบบคำขอกู้ปีการศึกษา 2560" กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดการส่ง "แบบคำขอกู้ปีการศึกษา 2560" กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ::ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้::1. นักศึกษาเข้าระบบ e-Studentloan เพื่... More detail

:: ข่าวสารเงินกู้ กรอ. ::

กำหนดการส่ง กำหนดการส่ง "แบบคำขอกู้ปีการศึกษา 2560" กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดการส่ง "แบบคำขอกู้ปีการศึกษา 2560" กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ::ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้::1. นักศึกษาเข้าระบบ e-Studentloan เพื่... More detail
กำหนดการส่ง กำหนดการส่ง "แบบคำขอกู้ปีการศึกษา 2560" กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดการส่ง "แบบคำขอกู้ปีการศึกษา 2560" กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ::ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้::1. นักศึกษาเข้าระบบ e-Studentloan เพื่... More detail

:: ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย ::

พิธีมอบทุนประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน พิธีมอบทุนประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 ทุกคน ให้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 10201 ตึก 10 ชั้น 2 เพื่อรั... More detail
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน  ปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล 1 5601100009 นางสาวอรษา นุชนงค์ 2 5601100060 นางสาวสศิธร ไฝขาว 3 5601100... More detail