:: ข่าวสารเงินกู้ กยศ. ::

กำหนดการเซ็น กำหนดการเซ็น "แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน" ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) กำหนดการเซ็น "แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน" ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ::ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้:: 1. บัน... More detail
ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย) ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย) ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย) :: ตรวจสอบรายชื่อ Download >>> รายชื่อ... More detail

:: ข่าวสารเงินกู้ กรอ. ::

กำหนดการเซ็น กำหนดการเซ็น "แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน" ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) กำหนดการเซ็น "แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน" ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ::ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้:: 1. บัน... More detail
ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย) ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย) ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย) :: กำหนดการทำสัญญา วัน/เดือน/ปี คณ... More detail

:: ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย ::

ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีวิชาการ “ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด” (UTCC-Smart) ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีวิชาการ “ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด” (UTCC-Smart) ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีวิชาการ “ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด” (UTCC-Smart) ประจำปีการศึกษา 2559 :: เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา ขอให้นักศึกษาปฏิบัติดั... More detail