สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

Articles

การบันทึกค่าเทอม

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืม
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืม
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้
» การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
» การโอนเงินกู้ยืม
» การชำระหนี้
» กิจกรรมจิตสาธารณะ

    การบันทึกค่าเทอมในระบบกู้ยืมฯ DSL 
Clip Video : https://www.facebook.com/watch/?v=749993069406938&ref=sharing

▼ 1. Log In เข้ามาเลือก >> การยื่นกู้ ▼ 2. เลือก >> ไปหน้าเบิกเงินกู้ยืม
▼ 3. เลือก >> ยื่นเบิกเงิน ภาคเรียนที่ XXX ▼ 4. ตรวจสอบข้อมูล
▼ 5. กู้ค่าเทอม >> ติ๊กในช่อง แล้วกรอกค่าเทอม ▼ 6. กู้ค่าครองชีพ >> ติ๊กในช่อง
▼ 7. บัญชีธนาคารกู้ค่าครองชีพ ให้เลือก >> ตรวจสอบ ▼ 8. การลงนาม ให้ติ๊ก >> แบบกระดาษ >> เลือก ถัดไป
▼ 9. แก้ไขกดปุ่ม >> ยกเลิก / ถูกต้องกดปุ่ม >> ยืนยัน ▼ 10. ตรวจสอบข้อมูลแล้วเลือก >> ถัดไป
▼ 11. บันทึกข้อมูลสำเร็จ เลือก >> กลับหน้าหลัก ▼ 12. ให้เลือก >> ดาวน์โหลดเอกสาร
▼ 13. Download เก็บไว้และ Print มาเซ็นแล้วส่ง
การเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้ฯ