สำนักสวัสดิการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

Articles

การลงทะเบียนใช้งานระบบ DSL

Sevice Link :
» การกู้ยืมระบบ DSL
» การลงทะเบียนระบบ DSL
» การเตรียมเอกสารกู้ยืม
» การยื่นแบบคำขอกู้ยืม
» การบันทึกสัญญากู้ยืม
» การบันทึกค่าเทอม
» วิธีเซ็นสัญญา/แบบเบิกเงินกู้
» การกู้ยืมเกินจำนวนปีในหลักสูตร
» การโอนเงินกู้ยืม
» การชำระหนี้
» กิจกรรมจิตสาธารณะ
    การลงทะเบียนใช้งานระบบ DSL
       ลงทะเบียน ขอรหัสเข้าใช้งานเข้าใช้งานระบบ DSL สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ ที่ UTCC » Download «
       » 1. เข้าด้วย Chrome ในคอมพิวเตอร์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
       » 2. กดเลือก "ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน» กดเลือก "บัตรประจำตัวประชาชน» กรอกข้อมูลส่วนตัว
▼ 2.1 ลงทะเบียน ▼ 2.2 บัตรประชาชน
▼ 2.3 กรอข้อมูลส่วนตัว ▼ 2.4 เบอร์โทรกรอกแล้วแก้ไม่ได้
       » 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว  » กดปุ่ม "ยินยอมตามข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน» กดปุ่ม "ถัดไป"
       » 4. กดเลือกยืนยันผ่าน "อีเมล"  หรือ "โทรศัพท์มือถือ" » กดปุ่ม "ถัดไป»
       ระบบจะส่งลิงค์ยืนยันเข้าอีเมลอัตโนมัติ หรือ รหัส OTP ในโทรศัพท์มือถือ
▼ 4.1 หากเลือกกดยืนยันผ่าน อีเมล ▼ 4.2 ลิงค์ยืนยันเข้าอีเมลอัตโนมัติ
       » 5. ยืนด้วยอีเมลให้เข้าอีเมล » กดลิงค์ยืนยัน » จะเข้าสู่หน้าจอ "ตั้งรหัสผ่าน"
       ยืนยันด้วยโทรศัพท์ให้เข้า sms โทรศัพท์มือถือ » นำ OTP ที่ได้มากรอกน » จะเข้าสู่หน้าจอ "ตั้งรหัสผ่าน"
▼ 5.1 กดลิงค์ยืนยันในอีเมล ▼ 5.2 ตั้งรหัสผ่านของตัวเองเพื่อเข้าใช้งานระบบ DSL
▼ 5.1 รหัส OTP ในโทรศัพท์มือถือ
       » 6. ลงทะเบียนขอสิทธิ์สำเร็จ » กดปุ่ม "ลงชื่อเข้าใช้งาน"
       ข้อควรระวัง
       » หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องจะลงทะเบียนไม่ได้ วิธีแก้ไข » Download «
       » ถูกระงับบัญชี หรือลืมรหัสผ่าน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ » Download «
       » เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียน กยศ.Connect ให้ทำหนังสือถึงกองทุน
       พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชนแล้วส่งเอกสารไฟล์ PDF ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. » Download «