รายงานการใช้งบประมาณ

budgets

พรบ.คอมพิวเตอร์

brn com 2550

 

IT Regulations

IT regulations

IT Policy

Brn Policy

Contact us

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 5
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976298
 
You are here: Home