สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และงานเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้าน Hybrid Learning

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

(หยุดทำการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Computer Services

งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการรับแจ้ง แก้ไขและให้คำปรึกษา ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง บริการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง และให้บริการห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์

Development

Website ดูแลเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Application พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมใช้งานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและช่วยสนับสนุนการทำงานต่างๆของหน่วยงาน ระบบ ERP ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งาน Support ผู้ใช้งานระบบ SAP

Network

บริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย Local Area Network(LAN), Wireless Local Area Network(WLAN) บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ Security, Firewall, Log Analysis,IP Address, Anti Spam บริหารจัดการและบำรุงรักษา Internet Account, E-mail, Remote Access

Forticlient-04
Wifi-UTCC-OK-01
Wifi-UTCC