การแสดงวัฒนธรรมและอาหารไทยให้แก่นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

36283371 1872764472786449 3688021076282966016 n

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและอาหารไทยให้แก่นักศึกษา Washington State University จำนวน ๖ คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโครงการ WSU - UTCC Summer Education Abroad - Business in Thailand Program ๒๐๑๘ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันภายใต้สัญญาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ Washington State University (WSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

36176493 1872763182786578 7671463407777742848 n

สาธิตและร่วมทำผัดไท

 

36245016 1872763659453197 6438078693062475776 n

สาธิตและร่วมทำส้มตำ

 

 36176203 1872763866119843 6446471355511603200 n

 ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย

 

36229363 1872764252786471 9038013897038102528 n

 

ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น

You are here: Home กิจกรรม การแสดงวัฒนธรรมและอาหารไทยให้แก่นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา